Gemeente Zwolle

Werkzaamheden Frankhuizerallee en Belvédèrelaan

Datum uitgave persbericht: 03/20/2008

Dit voorjaar voert de gemeente werkzaamheden uit aan de Frankhuizerallee en de Belvédèrelaan. De werkzaamheden starten dit voorjaar en hebben gevolgen voor het verkeer.

De Frankhuizerallee krijgt een nieuwe asfaltlaag en wordt voorzien van trottoirbanden. Daarnaast krijgt de weg gescheiden rijstroken met het oog op de verkeersveiligheid. Dit dwingt het autoverkeer om langzamer te rijden en maakt het oversteken veiliger en eenvoudiger. De Frankhuizerallee blijft tijdens de werkzaamheden beperkt toegankelijk voor verkeer. Het verkeer zal omgeleid worden via bebording. De werkzaamheden starten dinsdag 25 maart aanstaande en zijn naar verwachting eind juni 2008 gereed.

Belvédèrelaan

De Belvédèrelaan wordt voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Daarnaast wordt de kruising van de Belvédèrelaan met het Twistvlietpad aangepast met het oog op de verkeersveiligheid. De kruising komt hoger te liggen, er wordt een voetgangersoversteekplaats aangelegd en daarnaast wordt de kruising door middel van wegmarkering duidelijker aangegeven. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt de Belvédèrelaan gedeeltelijk afgesloten. Het betreft het deel vanaf de parkeerplaatsen van het winkelcentrum tot aan de kruising met de Frankhuizerallee. Het winkelcentrum is tijdens de werkzaamheden bereikbaar via de Noodweg / Havezathenallee / Nijenhuislaan / Oude Wetering. Maandag 28 april 2008 gaan de werkzaamheden van start. Als alles meezit, zijn de werkzaamheden vrijdag 9 mei 2008 afgerond.

Onverwachte omstandigheden, zoals het weer, kunnen een wijziging in de planning noodzakelijk maken.

Bron: afdeling Communicatie
Datum van 20-03-2008 tot 19-04-2008