Gemeente Edam-Volendam

Herziene Beleidsregels live-optredens op of aan de openbare weg tijdens de kermissen

Net als in 2007, wordt er in 2008 in beginsel geen toestemming verleend voor het verzorgen van live-optredens van artiesten op of aan de openbare weg. Dit in verband met het feit dat een live-optreden een publieksaantrekkend effect heeft en daarmee gevolgen kan hebben voor de doorgang van publiek en de hulpdiensten.
In uitzonderlijke gevallen kan op een daartoe strekkend verzoek vergunning worden verleend voor een live-optreden tijdens de "rustige uren" van de kermis. Mede naar aanleiding van het overleg d.d. 30 oktober 2007 met een afvaardiging van Koninklijk Horeca Nederland, afdeling Edam-Volendam, maar vooral ter voorkoming van onbedoelde effecten, is besloten de beleidsregels op het punt van de tijden aan te passen. De herziene beleidsregels zijn op 19 maart 2008 door de burgemeester vastgesteld.

Voor Edam zijn de tijden op donderdag, vrijdag en zaterdag verruimd tot 21.30 uur en op zondag tot 20.00 uur. Voor Volendam zijn de tijden op zaterdag verruimd tot 20.00 uur en op maandag tot 16.00 uur.

De herziene beleidregels liggen tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage op het Stadskantoor (W. van der Knoopdreef 1 te Volendam) bij de sectie Bestuursondersteuning. Daarnaast zullen de herziene beleidsregels aan de horecaondernemers in Edam-Volendam worden toegestuurd als bijlage bij de brief inzake het totale beleid tijdens de kermissen in Edam-Volendam.