Gemeente Oldebroek


Ruim 13 miljoen euro voor Noord-Veluwe en Harderwijk

Niet alleen plannen, maar uitvoeren!

Gedeputeerde Staten van Gelderland stellen 151,9 miljoen euro beschikbaar voor projecten die ingediend zijn in het kader van het Regionaal SamenwerkingsProgramma. De regio Noord-Veluwe en de stad Harderwijk kunnen rekenen op ruim 13 miljoen daarvan. Dit geld wordt geïnvesteerd in de sociale en ruimtelijke kwaliteit in de regio. Na besluitvorming kan begonnen worden met de uitvoering van de projecten. Over vier jaar moet namelijk het verschil merkbaar zijn voor de inwoners.

De provincie Gelderland wil deze regeerperiode het verschil maken en dat ook laten zien. De door de acht grote steden, vijf kleine steden en de zes regio's ingediende programma's zijn dan ook grotendeels uitvoerbaar in deze periode. Verantwoordelijk gedeputeerde Theo Peters: "De inwoner van Gelderland moet het verschil kunnen merken! Plannen, visies en pakken papier zijn er al genoeg. Nu is het tijd. Niet alleen plannen, maar uitvoeren! Over vier jaar moeten de inwoners zien en voelen wat er verbeterd is." Voordat begonnen kan worden met de uitvoering moeten Provinciale Staten over het voorstel beslissen. Naar verwachting zal dat op 23 april 2008 gebeuren.

Noord-Veluwe
De regio wil de maatschappelijke verbanden tussen mensen versterken door de kwaliteit van het vrijwilligerswerk te verbeteren (door het opzetten van een regionaal samenwerkingsverband) en de mantelzorg te ondersteunen. Ook de jeugd krijgt in het programma de nodige aandacht (centra jeugd en gezin, opvoedingsondersteuning en uitvoering project Gezonde Leefstijl). Andere voorbeelden uit het programma zijn: het herstellen van oude kerkpaden, het project Elburg aan Zee, aanleg van een fietspad langs de spoorbrug bij Hattem, opknappen stationsomgeving Nunspeet en realisatie aardgasvulstation in Harderwijk. Gedeputeerde Staten stellen voor om de regio te ondersteunen met 7,04 miljoen euro.

Regionaal Samenwerkingsprogramma
Het Regionaal Samenwerkingsprogramma bestaat uit het Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid, het Kleinestedenbeleid en de regiocontracten. Met de bijzonder hoge provinciale bijdrage van in totaal 151,9 miljoen euro wil Gelderland het verschil maken. Door in de acht grote steden, waaronder Harderwijk, de wijkaanpak te ondersteunen met 40 miljoen euro. Daarnaast heeft iedere grote stad een sleutelproject, in Harderwijk is het Waterfront. Deze sleutelprojecten zijn grote, complexe, integrale gebiedsontwikkelingsprojecten waar in totaal 50 miljoen euro voor beschikbaar is. Voor de vijf kleinere steden is 10 miljoen euro beschikbaar om de sociale samenhang in de stad te versterken. Tot slot ontvangen de zes regio's 51,9 miljoen euro om projecten uit te voeren die gericht zijn op het verbeteren van de regionale sociale samenhang en het uitvoeren van de omgevingsplannen.