KPN NV

Persbericht

Datum: 25 maart 2008


Nummer: 014p

Voortgang aandeleninkoopprogramma KPN

In het kader van het aandeleninkoopprogramma zoals aangekondigd op 5 februari 2008, maakt KPN bekend dat gedurende 17 maart tot en met 21 maart 2008 4.525.000 aandelen KPN zijn ingekocht tegen een gemiddelde prijs van EUR 11,10. Hiermee is ca. 18% van het inkoopprogramma afgewikkeld. Het aandeleninkoopprogramma is gestart op 22 februari 2008 en eindigt op 31 december 2008.