Gemeente Rhenen


Inrichting Visserweg, Elst

Begin 2009 begint de gemeente met het vervangen van de riolering in de Vissersweg. Het riool in deze straat is aan vervanging toe. Omdat voor deze werkzaamheden de straat opengebroken moet worden wil de gemeente graag ook meteen andere aanpassingen aan weginrichting en regenwaterafvoer uitvoeren.

Hier leest u over de riolering, de herinrichting van de straat en het afkoppelen van regenwater.

Vervangen riolering
Voor de afvoer van afvalwater liggen er in de straten van de gemeente hoofdriolen. Binnen de bebouwde kom zijn hier de woningen en de straatkolken op aangesloten. Via een stelsel van leidingen wordt dit afvalwater afgevoerd naar een zuiveringsinstallatie. Zo ook in de Vissersweg. Bij de laatst gehouden inspectie is vastgesteld dat het hoofdriool in de Vissersweg aan vervanging toe is. Het is onze bedoeling om deze vervanging dit jaar voor te bereiden.

Uw wensen bij de herinrichting
Omdat voor de rioleringswerkzaamheden de verharding moet worden opgebroken, is dit ook het moment om over meer dingen na te denken dan alleen het vervangen van het riool. Zo is in 2005 door de gemeenteraad van Rhenen het Waterplan vastgesteld. Onderdeel hiervan is dat regenwater wat schoon is niet afgevoerd wordt naar een zuiveringsinstallatie, maar in de grond wordt gebracht. Daarnaast is enige jaren geleden de bebouwde kom van Elst aangewezen als 30 km gebied. Daarbij is niet echt iets met de inrichting gedaan, wat echter wel wenselijk is. Het uitgangspunt is dat bij de vervanging van de hoofdriolering deze en andere wensen worden meegenomen. We betrekken de bewoners bij dit project. Dus ondervindt u in de Vissersweg nu knelpunten op het gebied van parkeren, groen en dergelijke, dan is dit dé gelegenheid. Voor het verzamelen en uitwerken van uw wensen is een planning opgesteld.

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met Geert van de Laak, coördinator civieltechniek. Hij is bereikbaar op telefoonnummer: 0317- 681 656 of per mail: geert.van.de.laak@rhenen.nl

Afkoppelen regenwater
In de Vissersweg komen twee aparte rioolbuizen, één voor afvalwater en één voor regenwater.