Project Gemeente Westland

Papiercontainers voor Wateringen en Kwintsheul

Publicatiedatum: 25-03-2008

De gemeente Westland gaat vanaf mei het oud papier in Wateringen en Kwintsheul huis-aan-huis inzamelen. Inwoners van deze kernen krijgen naast de restafval- en Gft-container (grijze en groene bak) ook een minicontainer voor oud papier. De papiercontainers, die van hetzelfde formaat zijn als de restafvalcontainer, zullen vanaf 14 april aan alle laagbouw huishoudens in Wateringen en Kwintsheul worden uitgedeeld.

In de kern s-Gravenzande heeft een proef plaatsgevonden met de huis-aan-huis inzameling van papier. Resultaat van de proef was dat in de proefperiode (april-juni 2007) tot 39% meer oud papier werd opgehaald dan in een situatie zonder papiercontainers aan huis. Uit de evaluatie blijkt dat maar liefst 90% van alle bewoners uit het proefgebied positief tegenover het nieuwe huis-aan-huis ophaalsysteem staat. Inmiddels zijn de kernen Heenweg, Monster, Poeldijk en Ter Heijde ook voorzien van papiercontainers.

Kostenbesparing
Minder papier in het restafval leidt tot een kostenbesparing. Enerzijds hoeft er minder afval te worden verbrand (aan verbranding zijn hoge kosten verbonden). Anderzijds levert oud papier geld op. Naast realisatie van een kostenbesparing wordt ook positief bijgedragen aan het milieu; hoe minder afval hoeft te worden verbrand, hoe minder uitstoot van verbrandingsgassen.

Inkomsten verenigingen en scholen
Aan verenigingen en scholen in de kern Wateringen en Kwintsheul is gevraagd de containers te legen. Zij krijgen hierdoor de kans hun huidige subsidie-inkomsten verder te verhogen. Uiteraard voorziet de gemeente de instanties van de benodigde hulpmiddelen om de inzameling goed te laten verlopen. Zo rijdt er onder andere een vuilniswagen met chauffeur mee.
In Wateringen doen sportvereniging VELO, de scouting, de Mariaschool, Pieter van der Plasschool en basisschool De Kyckert mee aan de huis-aan-huis inzameling. In Kwintsheul doen voetbalvereniging Quintus en basisschool Andreashof mee. Door papier te scheiden en te deponeren in de papiercontainers worden deze scholen en verenigingen gesteund. Bij veel instanties blijft daarnaast de mogelijkheid bestaan om uw oud papier in te leveren.

Gefaseerde uitbreiding
Het is om praktische redenen niet mogelijk de gehele gemeente in één keer te voorzien van een papiercontainer. Daarom vindt het uitdelen gefaseerd plaats. Eind 2008 zijn alle laagbouw huishoudens in het bezit van een papiercontainer. Nadat heel Wateringen en Kwintsheul zijn voorzien, worden papiercontainers voor de zomervakantie verspreid in Naaldwijk en Honselersdijk.

Hoogbouw
Om ook inwoners van flats en appartementen te stimuleren hun papier beter te scheiden van het restafval, bekijkt de gemeente momenteel per complex wat de mogelijkheden zijn voor extra voorzieningen.