Gemeente IJsselstein


Nota dierenwelzijn

Datum: dinsdag 25 maart 2008

De gemeente IJsselstein hecht veel waarde aan het welzijn van dieren. Of het nu dieren in de dierenweides zijn of huisdieren van inwoners. Om een duidelijk en eenzijdig beleid te kunnen voeren heeft het college de nota dierenwelzijn vastgesteld.

Dat de nota nu wordt vastgesteld wil niet zeggen dat de gemeente hiervoor niets ondernam ten aanzien van dierenwelzijn. De gemeente IJsselstein beschikt juist over een breed aanbod van beleid en uitvoering als het gaat om dierenwelzijn, maar deze activiteiten vallen onder verschillende sectoren en afdelingen.

Beter inzicht
De nota dierenwelzijn biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de totale activiteiten van de gemeente IJsselstein op het terrein van dierenwelzijn, en er kunnen verbindingen, samenhang en verbeteringen worden aangebracht.