Gemeente Achtkarspelen


Naaldbomen voor schone lucht in SurhuisterveenOp De Dellen in Surhuisterveen heeft de gemeente Achtkarspelen 20 Douglassparren geplant. De naaldbomen filteren fijn stof uit de atmosfeer. Ze zorgen ervoor dat de lucht die we inademen schoner en gezonder is.

Je kunt het niet zien, niet ruiken, niet voelen en ook niet proeven, maar fijn stof is overal. Dat fijne stof blijkt een sluipmoordenaar. Fijn stof, ofwel in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer, maakt deel uit van de luchtvervuiling en heeft zodoende een ongunstig effect op de gezondheid van mensen. Tijdens het autorijden slijten koppelingsplaten, remschijven en banden behoorlijk. Een deel van dit materiaal komt in de lucht terecht in de vorm van fijn stof. Het ultra fijne stof dringt via de longen de bloedbaan binnen en is zo een bedreiging voor de volksgezondheid. In Nederland overlijden ieder jaar 800 mensen vroegtijdig als gevolg van langdurig blootstelling aan fijn stof. Evenveel als er jaarlijks verkeersslachtoffers vallen. Eén op de vijf aanvallen van astma zou zonder de fijn stof verontreiniging niet plaats vinden.

Het vermogen van groen om vuile lucht te filteren is groter dan vaak gedacht. Uit onderzoek blijkt dat beplanting de concentraties fijn stof en stikstofdioxide met 25 tot 30 procent in de lucht verlaagt. Naaldbomen vangen beter fijn stof af dan loofbomen. Loofbomen absorberen beter ozon. In de winter vangen de kale loofbomen minder fijn stof terwijl de naaldbomen, zowel in de zomer als in de winterperiode, volop fijn stof opvangen dat er na elke regenbui weer afspoelt. Om zomer en winter overlast door fijn stof te beperken is aanplant van naaldbomen en coniferen dus wenselijk, liefst in meerdere soorten. Daarom wordt luchtvervuiling het best bestreden met een gemengde beplanting van bomen met verschillende bladeigenschappen en vormen.

Naaldbomen ontbreken vaak in de plantsoenen. In de gemeente Achtkarspelen zijn minder dan één procent naaldbomen in de openbare beplanting. Waarom eigenlijk? Ze bieden ideale slaapplaatsen aan uilen, waar die zich overdag kunnen terugtrekken zonder wakker `gepest' te worden door andere vogels. Door meer naaldbomen in de plantsoenen te zetten, slaan we dus twee vliegen in één klap. Naast het afvangen van fijn stof, kunnen ook uilen een rustige slaapplaats vinden, vlak bij de bebouwing.