Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht

PB08-021
25 maart 2008

Forse stijging opgeleverde woningen

In 2007 is het aantal opgeleverde woningen met 10 procent gestegen tot ruim 80 duizend woningen. In 2007 zijn er vooral meer appartementen opgeleverd dan in 2006. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Hoogste aantal opgeleverde woningen in bijna 10 jaar Na 1998 is het aantal opgeleverde woningen niet meer zo hoog geweest als in 2007. In 2003 werd een dieptepunt bereikt met bijna 60 duizend opgeleverde woningen. Sindsdien loopt het aantal opgeleverde woningen gestaag op.

Meer appartementen opgeleverd
In 2007 steeg het aantal opgeleverde appartementen met 21 procent ten opzichte van 2006. Het aantal opgeleverde eengezinswoningen steeg met 5 procent. Er zijn zowel meer huur- als koopappartementen opgeleverd. In 2007 zijn van elke 100 opgeleverde woningen 38 een appartement, in 2000 waren dit nog 25 van de 100.
In de provincie Noord-Holland is de toename van het aantal opgeleverde woningen in 2007 het grootst. Ook in Limburg, Overijssel en Drenthe was sprake van een forse toename. Alleen in Zeeland zijn in 2007 beduidend minder woningen opgeleverd dan in 2006.

Meer woningen wachten op oplevering In 2007 is er voor bijna 88 duizend nieuwbouwwoningen een bouwvergunning verleend. Dat is 9 procent lager dan in 2006. Ondanks deze daling is de totale vooraad nog op te leveren woningen toegenomen tot bijna 177 duizend. Dit is 4 procent meer dan eind 2006. Zolang het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend hoger is dan het aantal opgeleverde woningen ln. bedraagt anderhalf tot twee jaar. neemt het aantal nog op te leveren woningen toe. De gemiddelde doorlooptijd tussen de verlening van een vergunning en de oplevering van een woning sbc. provincies hebben te maken met een afname ten opzichte van 2006. In de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Noord-Holland is in 2007 voor meer woningen een bouwvergunning verleend dan in 2006. Alle overige

w Toename woningvoorraad 64 duizend
w De woningvoorraad is in 2007 met 64 duizend woningen toegenomen. Naast w de vermeerdering van 80 duizend door nieuwbouw en ruim 7 duizend door verbouw of woningsplitsing zijn er bijna 24 duizend woningen onttrokken aan CBS Persbericht PB08-021 pagina 1 van 4

de woningvoorraad. Eind 2007 staan iets meer dan 7 miljoen woningen in Nederland.

Technische toelichting
De gegevens zijn afkomstig uit de Statistiek Verleende Bouwvergunningen en de Woningstatistiek. Het CBS stelt deze statistieken samen op basis van gemeentelijke opgaven. Het aantal verleende bouwvergunningen geeft een indicatie van de verwachte woningbouwproductie. Over het algemeen is de periode tussen het verlenen van een bouwvergunning en de oplevering van de woning anderhalf tot twee jaar. De voorraad nog op te leveren woningen is het aantal woningen aan het einde van de periode waarvoor eerder een bouwvergunning is verleend maar deze woningen zijn nog niet gereedgemeld. Een eengezinswoning is elke woning welke tevens een geheel pand vormt. Hieronder vallen vrijstaande woningen, aaneengebouwde woningen, zoals twee onder één kap gebouwde hele huizen, boerderijen met woningen en voorts alle rijenhuizen.
Een appartement (meergezinswoning) is elke woning die samen met andere woonruimten c.q. bedrijfsruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten, voor zover deze zijn voorzien van een buiten de bedrijfsruimte gelegen toegangsdeur.

Woningbouw 1995-2007
1 000 woningen
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Bouwvergunning verleend Gereedgekomen Nog gereed te komen Bron: CBS
CBS Persbericht PB08-021 pagina 2 van 4

Tabel 1. Gereedgekomen woningen naar woningtype
Jaar Eengezins- Appartementen Totaal woningen wv.huur wv.huur aantal
1998 66 085 7 919 24 431 13 535 90 516 1999 57 650 7 367 20 975 10 284 78 625 2000 53 189 6 987 17 461 8 222 70 650 2001 54 317 6 415 18 641 7 674 72 958 2002 49 574 5 985 17 130 6 669 66 704 2003 43 203 5 920 16 426 7 054 59 629 2004 48 968 7 699 16 346 6 441 65 314 2005 47 170 8 435 19 846 8 465 67 016 2006 47 019 7 266 25 363 12 950 72 382 2007 49 453 7 878 30 740 14 886 80 193 Bron: CBS

Tabel 2. Gereedgekomen woningen per provincie
2005 2006 2007 Mutatie 2007- 2006 aantal %
Nederland 67 016 72 382 80 193 11 Groningen 2 041 2 166 2 147 -1 Friesland 2 387 2 732 2 772 1 Drenthe 2 077 2 266 2 793 23 Overijssel 4 968 5 486 6 867 25 Flevoland 1 786 2 095 2 260 8 Gelderland 7 413 8 323 8 650 4 Utrecht 6 587 5 652 6 264 11 Noord-Holland 10 749 11 716 14 947 28 Zuid-Holland 15 749 15 670 16 090 3 Zeeland 1 676 1 686 1 489 -12 Noord-Brabant 8 133 10 925 11 307 3 Limburg 3 450 3 665 4 607 26 Bron: CBS
CBS Persbericht PB08-021 pagina 3 van 4

Tabel 3. Woningen waarvoor bouwvergunning is verleend per provincie 2005 2006 2007 Mutatie 2007- 2006 aantal %
Nederland 83 273 96 447 87 918 -9 Groningen 2 924 3 634 3 368 -7 Friesland 2 891 3 679 2 658 -28 Drenthe 2 837 3 156 1 693 -46 Overijssel 7 073 7 859 6 234 -21 Flevoland 2 590 2 903 2 088 -28 Gelderland 7 394 10 311 11 463 11 Utrecht 7 029 7 397 5 349 -28 Noord-Holland 14 049 16 163 16 305 1 Zuid-Holland 15 906 21 969 17 605 -20 Zeeland 1 599 2 070 1 688 -18 Noord-Brabant 13 602 11 904 14 353 21 Limburg 5 379 5 402 5 114 -5 Bron: CBS

Tabel 4. Woningvoorraad
Jaar Voorraad 1-1 Toename Afname Voorraad 31-12 x 1 000
1995 6 191 99 14 6 276 2000 6 590 75 14 6 651 2001 6 651 78 16 6 710 2002 6 710 71 16 6 764 2003 6 764 65 18 6 810 2004 6 810 72 19 6 859 2005 6 859 74 19 6 912 2006 6 912 80 22 6 967 2007 6 970 88 24 7 030 Bron: CBS
CBS Persbericht PB08-021 pagina 4 van 4


---- --