Gemeente Binnenmaas

Informatieavond over woningbouwplan Maasdam

Voor de locatie van de oude gemeentewerf en het oude pand van Lokatex aan de Roodborst en de Hoekse Onderweg in Maasdam is een eerste opzet gemaakt voor een stedenbouwkundig plan. Op deze plek kunnen in totaal 23 woningen worden gerealiseerd. Op 25 maart wordt een informatieavond georganiseerd voor omwonenden van de locatie.

In augustus 2006 heeft de gemeente de voormalige gemeentewerf in Maasdam verkocht aan Woningstichting De Maashoek. De woningstichting heeft ook reeds het aangrenzende bedrijfspand van Lokatex aangekocht. De eerste opzet van een stedenbouwkundige invulling van dit gebied gaat uit van in totaal 23 woningen. Het plan bevat tien appartementen voor senioren (deels sociale huur en deels middelduur en duur). Daarnaast wil men vier grondgebonden starterswoningen bouwen met een Koopgarantregeling. Verder zitten er vijf grote grondgebonden woningen en vier patiowoningen bij die vooral bedoeld zijn voor doorstromers in de gemeente Binnenmaas.

Informatiebijeenkomst op 25 maart
Op dinsdag 25 maart 2008 is er een informatiebijeenkomst over dit plan in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Sportlaan in Maasdam. De bijeenkomst start om 19.30 uur. Omwonenden van het plan worden per brief uitgenodigd, maar ook andere belangstellenden zijn welkom. Tijdens deze bijeenkomst wordt de stedenbouwkundige opzet in hoofdlijnen gepresenteerd en kunnen belanghebbenden op- en aanmerkingen maken en vragen stellen. Mede naar aanleiding van de resultaten van deze bijeenkomst wordt het stedenbouwkundig plan verder verfijnd. Als alles volgens plan verloopt kan nog voor de zomer een definitief stedenbouwkundig plan en een
projectontwikkelingsovereenkomst tussen de gemeente Binnenmaas en de Maashoek aan het college en de gemeenteraad worden voorgelegd.

gemeentehuis
Sportlaan 22
3299 XG Maasdam

postadres
Postbus 5455
3299 ZH Maasdam

telefoon
078 - 676 44 33

fax
078 - 676 19 58

e-mail
gemeente@binnenmaas.nl