CDA afdeling Gelderland


Bijeenkomst Noord en West Veluwe

---

Hoe herkenbaar is het CDA voor onze christelijke achterban?

CDA en CU staan vanuit hun uitgangspunten dicht bij elkaar. Zij putten immers uit dezelfde bron.


- Wat betekent dat nu voor de opstelling t.o.v. elkaar?
- Hoe zit het met onze herkenbaarheid als CDA?
- Is die even goed als de herkenbaarheid van Jan Peter Balkenende voor onze christelijke achterban?

- Wat kunnen wij doen om de herkenbaarheid voor ons CDA hier op de Veluwe te verhogen?

Op deze vragen gaan we nader in en nodigen u van harte uit voor een bijeenkomst op

woensdagavond 26 maart a.s.

om 20.00 uur in Cultureel Centrum Stroud, Brinkstraat 91 te Putten (3881 BP).

Programma:


* Een aantal prikkelende stellingen worden u voorgelegd, waarna een plenaire discussie volgt.

Korte pauze


* Een reactie van Aart Mosterd volgt op de uitkomst van de discussie met de aanwezigen in de zaal.

Aart kan putten uit een rijke ervaring o.a. als gemeenteraadslid, wethouder en als lid van de Tweede Kamer. Bovendien kent hij de Veluwe van binnenuit.

* Vervolgens komt Eddy Bilder, Tweede Kamerlid en voorheen wethouder in Ermelo, aan het woord.

Het CDA Ermelo won in de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 veel zetels. Waaraan was dat te danken? Eddy geeft aan welke strategie zou kunnen leiden tot succes.

Doet u mee?

Wij zien u graag op woensdag 26 maart a.s.!

---

Geschreven door: beheerder_gelderland
Geplaatst op: 5-2-2008