Gemeente Lopik

Op de fiets/Lekdijk

Bouwbord Lekdijk.jpg

Met het project Op de Fiets wil de provincie Utrecht provinciaal een nieuw en aantrekkelijk netwerk van fietspaden aanbieden. Door het opwaarderen van bestaande verbindingen en het aanbrengen van ontbrekende schakels, zullen aaneengesloten en kwalitatief goede fietsroutes ontstaan. De gehele Lekdijk is één van de speerpunten in dit project.

De Lek en de Lekdijk worden omgeven door een open landschap, uitgestrekte agrarische gronden en enkele bijzondere natuurgebieden. De omgeving is hier-door zeer aantrekkelijk voor toeristen en recreanten. Met name voor recreatief fietsverkeer zou de Lekdijk een populaire bestemming kunnen zijn. De huidige omstandigheden maken de Lekdijk echter onaantrekkelijk voor ongemotoriseerd verkeer, waardoor veel fietsers en wandelaars de Lekdijk mijden.

Om het recreatieve karakter van de Lekdijk te versterken, worden de volgende maatregelen genomen:

* Het verhogen van de verkeersveiligheid door het nemen van fysieke maatregelen, zoals het aanleggen van fietssuggestiestroken en het leggen van graskeien in de bermen;

* Het ontmoedigen van sluipverkeer;

* Het terugdringen van de hoeveelheid vrachtverkeer;
* Het stimuleren van (recreatief) fietsverkeer door het inrichten van uitzichtbalkons. Deze balkons bieden recreanten de mogelijkheid tijdens een fietstocht tijdelijk te pauzeren en eventueel een meegebrachte lunch te nuttigen.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Utrecht en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.


* Informatieavond 26 maart 2008


* Informatie werkzaamheden Lekdijk
Zoals in eerdere berichtgeving kenbaar is gemaakt, is de gemeente Lopik bezig met de voorbereidingen van het project Op de fiets/Lekdijk.