Technische Universiteit Delft

Techniek komt niet uit de lucht vallen
door M&C

Colleges van het HOVO - Geschiedenis van de techniek

26 maart 2008 | 10:00 uur - 12:15 uur
plaats: Faculteit Techniek, Bestuur en Management

door Drs. F. de Jong

Overige data

2, 9,16 en 23 april 2008

Techniek heeft de toekomst is een alom gehoorde kreet. Maar techniek komt niet uit de lucht vallen en heeft ook een geschiedenis. In deze serie van vier colleges willen we de schijnwerper zetten op de wording van technieken die hun stempel hebben gedrukt op onze huidige maatschappij.

De discussie over nut en noodzaak van geschiedenis is recentelijk met de Canon van Nederland voor het onderwijs fiks opgelaaid. Zeer terecht is er in deze vijftig `vensters naar het verleden' ook aandacht voor onderwerpen van techniek.

Omdat moderne technieken, zoals voorheen de encyclopedie en tegenwoordig het World Wide Web, ons voldoende in staat stellen om praktisch alle weetjes en werkingen van technieken boven water te halen, willen we ons concentreren op vragen van techniekdynamische aard. Welke technieken kwamen onder welke omstandigheden tot stand? Wat werkte stimulerend? Waar zaten belemmeringen? Hoe bepalend waren lokale omstandigheden en hoe pakte de internalisering daarbij uit?

Techniek heeft door de eeuwen heen vorm gegeven aan het leven van individuen als ook aan maatschappijen. Het heeft te maken met kennis, maar ook met organisatie, macht en politiek beleid. Techniek beïnvloedt momenteel ons leven zo zeer, dat we niet meer zonder kunnen. Dat is naast comfortabel ook wel bedreigend. Hoe is deze afhankelijkheid gegroeid? Tenslotte heeft techniekontwikkeling ook alles te maken met economische ups en downs, oorlogen niet uitgesloten. En evenmin als geld en goederen is ook techniek gelijk verdeeld over deze wereld.

Techniek is uitdagend, fascinerend en complex. Dat is het nu, maar dat was het evenzeer in het verleden. Meer dan reden genoeg om daar, tegen de achtergrond van de TU Delft, eens dieper in te duiken.

Meer informatie? www.delft-toptech.nl/hovo

Laatst gewijzigd: 06 maart 2008