Technische Universiteit Delft

De grote en kleine boodschap van de architectuur door M&C

Colleges van het HOVO - Geschiedenis van de architectuur

26 maart 2008 | 12:00 uur - 14:15 uur
plaats: Faculteit Techniek, Bestuur en Management

door Dr. H.D. van Bergeijk

Overige data

2, 9, 16 en 23 april 2008

Geschiedenis heeft een enorm gewicht. We worden allen bepaald door onze afkomst. Daar is geen ontsnappen aan. Binnen de geschiedenis heeft de architectuur een bijzondere betekenis. Zij definieert de ruimte waarin wij ons bewegen en geeft een verschijningsvorm aan onze leefwereld. Soms zijn we ons geheel bewust van hoe de architectuur onze bewegingen en onze gedachten beïnvloedt, maar meestal staan we er nauwelijks bij stil en ondergaan we slechts blindelings die invloeden.

Architectuur is een bron van kennis, een middel om kennis over te dragen en een spiegel van een bepaalde kennis. Belangrijk is echter dat we niet onverschillig tegenover architectuur staan maar proberen haar te ontcijferen en haar dwingen haar raadsels prijs te geven. De leesbaarheid van architectuur als kunst en kunde moet steeds ter discussie kunnen staan en leiden tot een beter begrip van een wereld waarin we ons uiteindelijk moeten thuis voelen.

De nadruk binnen de cursus ligt, bijna vanzelfsprekend, op de Nederlandse architectuur van Hendrik de Keijser tot de nieuwste hippe `kids on the block'. Dat vooral de ontwikkelingen in de twintigste eeuw onder de loep worden genomen is evident. De wereld van morgen wordt immers vandaag geschapen en is in alle opzichten modern. Maar begrijpen we daardoor deze wereld nog of is zij niets meer dan een leeg decor waarin niets meer zin of betekenis heeft? Waarin zelfs moderniteit een dwangbuis is geworden? Hebben wij wel een stedelijke cultuur en wat stelt de moderne stad eigenlijk voor? Dit soort vragen zullen een beginpunt vormen in een ontdekkingstocht door de architectuurgeschiedenis.

Meer informatie? www.delft-toptech.nl/hovo

Laatst gewijzigd: 06 maart 2008