Stadsdeel Amsterdam Centrum


Inspraakavond voormalig ABN AMRO-pand Vijzelstraat

10 maart 2008

Op woensdag 26 maart bent u vanaf 19.00 uur van harte welkom in de Amstelkerk. Stadsdeel Centrum houdt die avond een inspraakbijeenkomst over de plannen voor een nieuwe bestemming van het pand aan de Vijzelstraat 66-80.

Dit voormalige kantoorgebouw van ABN AMRO is gebouwd in de jaren 70 naar het bouwplan van de bekende architect Marius Duintjer (1908-1983).

Conceptnota vrij voor inspraak

Het stadsdeel heeft een concept Nota van Uitgangspunten ontwikkeld met daarin de hoofdlijnen voor de toekomstige nieuwe functies in dit gebouw. De conceptnota is nu vrijgegeven voor inspraak. Bedoeling is om de helft van het gebouw te verbouwen tot huurwoningen en de andere helft voor werken. Op dit moment mag er niet gewoond worden. Daarom is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De Nota van Uitgangspunten vormt daarvoor de basis.

Inzage en inspraak
Van 10 maart tot en met 7 april 2008 ligt de conceptnota ter inzage bij het Voorlichtingsloket in het Stadhuis, in de Zuiderkerk, in Wijkcentrum d Oude Stadt en in het Stadsarchief Amsterdam De Bazel. Iedereen die er belang bij heeft kan reageren. Daarnaast bent u natuurlijk van harte uitgenodigd voor de inspraakavond, op woensdag 26 maart vanaf 19.00 uur in de Amstelkerk.

Meer informatie

Voor meer informatie over de plannen, details over de inspraakavond, hoe u uw reactie (mening) kunt geven, en het downloaden van de conceptnota, kijk op: Projecten>Bouwprojecten >Vijzelstraat 66-80 (zuid).