Gemeente Elburg

Commissie Algemene Bestuurszaken 26 maart 2008

Commissie Algemene Bestuurszaken 26 maart 2008

Datum vergadering: woensdag 26 maart 2008

Tijdstip vergadering: 19.30 uur

Locatie vergadering: Habozaal


1. Opening


2. Vaststellen agenda


3. Spreekrecht


4. Verslag vorige vergadering


5. Mededelingen RNV


6. Plan van aanpak rapport "Van kostprijzen en vraagprijzen" en "Terugverdieneffecten"

document 6.1 B&W-besluit Plan van aanpak aanbevelingen Van kostprijzen en vraagprijzen

document 6.2 Memo Van kostprijzen en vraagprijzen en Investeren in terugverdieneffecten


7. Kadernotitie Woonvisie / Woningbehoefteonderzoek

document 7.1 B&W-besluit Kadernotitie Woonvisie - Woningbehoefteonderzoek

document 7.2 Kadernotitie Woonvisie Elburg


8. Wijziging financieringsstatuut

Ter kennisneming

document 8 B&W-besluit Wijziging financieringsstatuut


9. Nazorg onderzoek VROM-regelgeving

Ter kennisneming

document 9 B&W-besluit Nazorg onderzoek VROM-regelgeving


10. Evaluatie Algemene Subsidieverordening

Ter kennisneming

document 10 B&W-besluit Evaluatie Algemene Subsidieverordening


11. Beleid jeugdketen

Ter kennisneming

document 11 B&W-besluit Beleid jeugdketen


12. Rondvraag


13. Sluiting