Amsterdam Oud Zuid


Vergadering stadsdeelraad van 26 maart vervalt

Na behandeling in de commissie R&W en M&S zijn drie agendapunten van de concept-raadsagenda komen te vervallen. De agenda van de raadsvergadering van 26 maart 2008 bevat nu naast het vaststellen van de notulen slechts één hamerstuk uit de commissie V&O. In overleg met de overige leden van het presidium is daarom besloten de stadsdeelraadsvergadering van woensdag 26 maart 2008 niet door te laten gaan.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de raadsgriffie. Telefoon: 252 1345
E-mail: raadsgriffie@oudzuid.amsterdam.nl