Universiteit Utrecht

Persbericht van de Universiteit Utrecht

13 maart 2008

Dies Natalis

Universiteit Utrecht viert 372-jarig bestaan met twee eredoctoraten

De Universiteit Utrecht viert op maandag 26 maart haar 372-jarig bestaan in de Domkerk te Utrecht. Ter gelegenheid van deze Dies Natalis worden twee eredoctoraten uitgereikt: aan de hoogleraar economische geografie prof. Michael Storper en aan één van de meest vooraanstaande en geciteerde economen, prof. Daron Acemoglu.

Prof. Michael Storper

Prof. Michael Storper heeft gezaghebbende publicaties op zijn naam staan over globalisering, regionale ontwikkeling en over de sociale (niet-economische) dimensies van economische ontwikkelingen, de zogenaamde 'untraded independencies'. Storper is als hoogleraar economische geografie verbonden aan de London School of Economics. Daarnaast werkt hij aan het Institut d' Etudes Politiques in Parijs en aan de Amerikaanse universiteit UCLA. De Universiteit Utrecht heeft sinds 2006 een samenwerkingsovereenkomst met de University of California, waaronder UCLA valt. Hierdoor kunnen Utrechtse studenten voor een half jaar of een jaar in Californië studeren. Ook op onderzoeksgebied is er samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en de diverse universiteiten die onder de University of Califiornia vallen. Erepromotores zijn prof.dr. Ron A. Boschma en prof.dr. Oedzge A.L.C. Atzema, beiden hoogleraar bij het departement Sociale Geografie en Planologie van de faculteit Geowetenschappen

Prof. Daron Acemoglu

Prof. Daron Acemoglu is op dit moment binnen de economische wetenschappen een van de meest vooraanstaande en meest geciteerde economen. Hij wordt alom gezien als een toekomstige winnaar van de Nobelprijs voor economie. In 2005 won Acemoglu de zeer prestigieuze 'John Bates Clark medal' die om de twee jaar aan de beste in de VS werkzame econoom wordt uitgereikt. Acemoglu is verbonden aan het Massachusetts Institute of Technology. Prof.dr. Harry Garretsen en prof.dr. Clemens J.M. Kool, beiden hoogleraar bij het departement Economie van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, zijn erepromotores.

Eredoctoraat

Met de eredoctoraten wil de Universiteit Utrecht haar grote waardering uitspreken voor de persoon die het doctoraat ontvangt en diens werk. Het eredoctoraat wordt uitgereikt tijdens de academische plechtigheid in de Domkerk. De eredoctor ontvangt een bul van de Universiteit Utrecht en een cappa (schoudermantel) met de roodwitte kleuren van de stad Utrecht. De eredoctor mag de titel doctor honoris causa dragen en Dr.h.c. voor zijn of haar naam zetten.

Diesrede

De diesrede, getiteld: 'Bol van Wiskunde' wordt gehouden door prof.dr. Ieke Moerdijk, hoogleraar Topologie bij de faculteit Bètawetenschappen (departement Wiskunde) aan de Universiteit Utrecht.

Toegang

De Dies Natalis vindt plaats op maandag 26 maart 2008, om 15.00 uur (precies), in de Domkerk te Utrecht. Toegangskaarten zijn aan te vragen bij de afdeling Kabinetszaken, J.P.F.vanderVeer@uu.nl.

Meer informatie

Ludo Koks, woordvoerder Universiteit Utrecht, (030) 253 2501, L.Koks@uu.nl .