Universiteit van Amsterdam

¤~Lineaal⤠meet mate van overeenkomst verschillende dialecten


Promotie Taalkunde


woensdag 26 maart, 10.00 uur
Marco Spruit bestudeerde de taalkundige verschillen op zinsbouwniveau in 267 dialecten in Nederland en België. Dergelijke taalverschillen omvatten onder meer de verschillende volgordes en functies van de woorden in een zin, waarbij de zinsvarianten dezelfde betekenis uitdrukken. De volgende vier zinnen illustreren de taalvariatie in Nederlandse dialecten in het gebruik van het voegwoord als aankondiging van een bijzin: 'Het lijkt wel OF er iemand in de tuin staat', 'Het lijkt wel DAT er iemand in de tuin staat', 'Het lijkt wel OF DAT er iemand in de tuin staat' en 'Het lijkt wel OF er STAAT iemand in de tuin'. Spruit bestudeerde de onderlinge relaties tussen de honderden zinsvarianten met behulp van een 'taalkundige liniaal': een computationeel instrument dat verschillen in zinsbouw vertaalt naar numerieke waarden, waarmee de mate van overeenkomst tussen willekeurige combinaties van zinsvarianten ontdekt kan worden. Spruit toont aan dat er een relatie bestaat tussen verschillen in zinsbouw en geografische afstand. Ook laat hij zien dat er een mate van structurele of typologische verwantschap bestaat tussen de taalkundige niveaus van zinsbouw, uitspraak en woordkeus. Deze perspectieven bieden nieuwe inzichten en methoden om het menselijke taalsysteem beter te begrijpen en reeds bestaande taaltheoretische inzichten te valideren. Dhr. M.R. Spruit: Quantitative perspectives on syntactic variation in Dutch dialects. Promotoren zijn dhr. prof. dr. H.J. Bennis en dhr. prof. dr. ir. J. Nerbonne (RUG).


Locatie: Aula van de UvA, Singel 411, Amsterdam.

Dit is een overzicht van promoties, oraties, afscheidscolleges en andere activiteiten aan de Universiteit van Amsterdam. Meer informatie over de items in deze agenda kunt u krijgen bij de afdeling Persvoorlichting, tel. 020 - 525 2695, e-mail: persvoorlichting@uva.nl. Met vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC Voorlichting, tel. 020 - 566 2929.