Gemeente Noordwijkerhout


naar boven

Terug - Nieuws - Persberichten
26/3/2008 - Vergadering Algemeen Bestuur van Holland Rijnland

Op woensdag 26 maart 2008 vergadert het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland om 20.00 uur in het gemeentehuis van Oestgeest aan de Rhijngeesterstraatweg 13 in Oegstgeest.
Naast de gebruikelijke agendapunten is geagendeerd:
* Rijnlandroute Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse en Nut en Noodzaakstudie;

* V&V: Besluitvorming Tracénota/MER 2e fase RijnGouwelijn-west (Ontwerpnota
voorkeursalternatief RGL-West);

* kaderstellende nota begroting 2009;

* evaluatie intergemeentelijke samenwerking in Holland Rijnland;
* verzoek tot aansluiting bij Holland Rijnland door de gemeenten Alphen aan den Rijn, Jacobswoude, Nieuwkoop en Rijnwoude;
* uitvoeringprogramma Regionaal Verkeers- en Vervoer Plan;
* besteding reserve Regionaal Bureau Leerplicht.

De uitgebreide agenda en de vergaderstukken kunt u vinden op www.hollandrijnland.net.