Gemeente Maasgouw


Informatieavond Stevolproject

De grindwinning in het Stevolproject is afgelopen; de laatste baggermolen is in december 2007 uit het project vertrokken. In 2008 zal de herinrichting van het gebied voltooid worden. De contouren zijn overal goed zichtbaar maar een aantal zaken moet nog worden aangelegd. Er wordt momenteel een beheerplan opgesteld voor het toekomstige beheer en onderhoud van het Stevolgebied en er worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg en reconstructie van wegen en paden.

Graag willen de gemeente Maasgouw, de Vereniging Natuurmonumenten en Stevol BV u van het een ander nader op de hoogte stellen. Zij nodigen u daartoe graag uit op de informatieavond op woensdag 26 maart in de grote zaal van café Bongaarts, Walburgistraat 13-17 in Ohé en Laak, aanvang 19:30 uur.

Programma

1. Opening

2. Toelichting op inrichting en het beheerplan (Stevol BV)
3. Toekomstig beheer en onderhoud (Natuurmonumenten)
4. Toelichting op het wegenstructuurplan (gemeente Maasgouw)
5. Pauze

6. Gelegenheid tot het stellen van vragen
7. Afsluiting

Uiteraard proberen wij uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Uitdrukkelijk wordt vermeld dat het hier geen inspraakavond betreft, maar een informatieavond.


* Publiekscentrum

* Markt 36 Maasbracht

* Telefoon 0475 85 25 00