Gemeente Zijpe


2008-03-18 INFORMATIEBIJEENKOMST PETTEN AAN ZEE petten

Het gemeentebestuur van Zijpe nodigt de bewoners van Petten en directe omgeving uit voor het bijwonen van een informatieavond over het project Petten aan Zee. Deze uitnodiging wordt u mede gedaan door de Nederlandse Zeehaven Ontwikkelingsmaatschappij, Grontmij, Bouwfonds en Fortis.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 26 maart 2008 met als locatie de Watersnip, Pettemerweg 4 in Petten. Aanvang 19.30 uur.

Deze avond zal worden geopend door Anja van Apeldoorn- Pruijt, burgemeester van Zijpe. Wethouder Piet Morsch en de voorzitter van de stuurgroep Jelke Jan de With zullen aangeven wat de stand van zaken is van het project Petten aan Zee.

Architect Adriaan Geuze van bureau West 8 heeft opdracht gekregen om met voorstellen te komen wat hij aan mogelijkheden ziet tot verdere uitwerking van het project Petten aan Zee. Hij zal deze tonen en toelichten.

Natuurlijk wordt u in de gelegenheid gesteld om te reageren op datgene wat er wordt gezegd, getoond en toegelicht. Om dit in goede banen te leiden zal de avond worden geleid door Walter Etty, voormalig wethouder van de gemeente Amsterdam.

U bent van harte uitgenodigd.