Gemeente Mook & Middelaar


26 maart informatieavond gebiedsvisie Mookerplas en omgeving

Gebiedsvisie Mookerplas en omgeving

Praat mee over de invulling van uw leefomgeving!

De gemeente Mook en Middelaar staat samen met haar inwoners en belangenorganisaties voor de uitdagende opgave om een visie te ontwikkelen voor het gebied Mookerplas en omgeving (Cuijksesteeg t/m Pastoorsdijk). De behoefte aan een gebiedsvisie vloeit onder andere voort uit het vooronderzoek van het project "Uitbreiding Mookerplas en realisatie drijvende (recreatie) woningen". Voorts wordt met de gebiedsvisie een vervolg gegeven aan het Dorpsontwikkelingsplan (DOP Middelaar) en de uitkomsten van de toekomstvisie. De gebiedsvisie speelt in op de behoefte om de verschillende functies van het gebied (wonen, landbouw, natuur, horeca, recreatie, waterberging etc.) te waarborgen en te versterken. Verder wordt veel aandacht besteed aan de leefbaarheid van het gebied, ook op de langere termijn. Onder begeleiding van een professioneel bureau willen wij deze gebiedsvisie samen met u schrijven en ontwerpen. Daarvoor hebben wij onlangs alle inwoners van Middelaar en Plasmolen uitgenodigd om op 26 maart naar de informatieavond te komen. De belangenorganisaties worden daarbij ook uitgenodigd. Deze avond vindt plaats in het gemeenschapshuis te Middelaar en begint om 19.00 uur met een inloop en heeft vanaf 19.30 uur een vast programma.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer W. Scheffer. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 024-6969140 en zal het project vanuit de gemeente begeleiden