Politie Drenthe

Korps Drenthe vraagt extra bijdrage van het Rijk

Assen, 19-03-2008 o De beheersdriehoek van Politie Drenthe vraagt het Regionaal College op 26 maart in te stemmen met de aanvraag van een extra rijksbijdrage om de exploitatie sluitend te krijgen. Het gaat om een extra bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor de komende jaren. Met deze extra middelen blijft Drenthe verzekerd van goede politiezorg. Drenthe is één van de veiligste provincies in Nederland. Daar mag niet aan worden getornd.

Politie Drenthe gaat, onder voorbehoud van goedkeuring door het Regionaal College, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, mevrouw dr. G. ter Horst, in overleg om extra financiële middelen te krijgen. Het korps voert al enige tijd een strak financieel beleid. De tekorten op de begroting worden veroorzaakt door een zwakke vermogenspositie in combinatie met forse lastenstijgingen. De belangrijkste oorzaak hiervan is de relatief hoge gemiddelde leeftijd. Dit leidt tot een aanzienlijke verzwaring van de lasten omdat meer aankomende politiemedewerkers in opleiding moeten gaan, terwijl het nog aanwezige personeel ook betaald moet worden.

De tweede reden is het realiseren van functionele huisvesting in de hele regio, die voldoet aan de geldende eisen. Het huisvestingsprogramma is sober van opzet, maar leidde tot een structurele lastenverzwaring. Vanwege de zwakke vermogenspositie waren leningen noodzakelijk. De combinatie van een korps dat geen eigen vermogen heeft kunnen opbouwen en hogere kosten door vergrijzing en het inlopen van een achterstand in de huisvestingssituatie maakt de positie van de Politie Drenthe uniek in vergelijking met andere korpsen.