Gemeente Alphen-Chaam


In 2007 is er met behulp van een brede klankbordgroep een inrichtingsplan opgesteld voor de openbare buitenruimte van het te bouwen woonzorgcomplex aan de Geerakker te Chaam. Dit inrichtingsplan, dat voorziet in tal van behoeften voor jong en oud, zal medio 2009, na realisering van het woonzorgcomplex, uitgevoerd kunnen worden.

Omdat de beschikbare oppervlakte van het in te richten gebied kleiner is dan de huidige openbare ruimte, zullen niet alle aanwezige spelfuncties en speeltoestellen bij het woonzorgcomplex terug kunnen komen. Zo zal er ondermeer geen ruimte meer zijn voor de skatevoorzieningen.

Om dit tekort aan speelruimte te compenseren heeft het gemeentebestuur ervoor gekozen om het andere plantsoen in de Withagen, bij de aansluiting van de Valkenakker, te gaan herinrichten.

Om de omwonenden van het woonzorgcomplex en het plantsoen aan de Withagen in de gelegenheid te stellen kennis te laten nemen van en zich te laten informeren over beide inrichtingsplannen, zal er in het Raadhuis te Chaam op woensdag 26 maart 2008 tussen 15.00 en 20.00 uur een inloopbijeenkomst worden gehouden.

Uiteraard zijn overige belangstellenden ook welkom om zich tussen genoemde tijdstippen te laten informeren over de ontwerpen.

© 2006 Gemeente Alphen-Chaam Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend