Gemeente Capelle a/d IJssel

Vergadering Recreatieschap Hitlandbos

Het Algemeen Bestuur van het Recreatieschhap Hitlandbos vergadert op woensdag 26 maart om 20.00 uur aan de Blaardorpseweeg 1, Nieuwerkerk aan den IJssel. Meer informatie en de agendapunten kunt u vinden op www.hitland.info