Erasmus Universiteit Rotterdam

De integratielat ligt steeds hoger

Representatief onderzoek onder Rotterdamse jongeren

Turkse en Marokkaanse jongeren zijn de afgelopen jaren beter geïntegreerd geraakt in de Nederlandse samenleving. Toch bestaat onder zowel autochtonen als allochtonen het gevoel dat de onderlinge culturele afstand is gegroeid. Autochtone Nederlandse jongeren verlangen dat hun Turkse en Marokkaanse leeftijdgenoten zich nog meer aanpassen dan zij in feite al doen. Dit beschrijft prof.dr. Han Entzinger in zijn boek De lat steeds hoger, gebaseerd op een representatief onderzoek onder Turkse, Marokkaanse en autochtone jongeren tussen 18 en 30 jaar in Rotterdam. Entzinger, hoogleraar migratie- en integratiestudies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, presenteert zijn boek op woensdag 26 maart 2008 om 12.00 uur in het Rotterdamse stadhuis.

Het onderzoek dat wordt beschreven in het boek is een vrijwel exacte kopie van het eerdere onderzoek 'Islam in de multiculturele samenleving' uit 1999. Dit maakt het mogelijk na te gaan hoe de recente koerswending in het integratiedebat en een aantal schokkende gebeurtenissen van de afgelopen jaren de opvattingen van de onderzochte jongeren hebben beïnvloed. Het onderzoek richt zich op zaken als godsdienstbeleving, politiek, vriendschappen, de rol van de islam, nationale identiteit, taal, mediagebruik, discriminatie, radicalisering, wederzijdse beeldvorming en toekomstverwachtingen. Tijdens de presentatie van 26 maart 2008 geeft Entzinger toelichting op de uitkomsten van het onderzoek. Ook wordt er een samenvatting van het boek uitgedeeld.

Han Entzinger is sinds 2001 als hoogleraar verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was werkzaam bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Op het terrein van migratie, integratie en multiculturaliteit was hij adviseur van de Nederlandse regering, de Europese Commissie en de Raad van Europa.