Gemeente Nijmegen

Nijmegen zoekt nieuwe invulling historisch fabriekspand

19/03/2008

Op 26 maart start de gemeente Nijmegen een ideeënzoektocht naar de nieuwe invulling van fabrieksgebouw de Vasim. Het historische pand vlakbij de Waal en het toekomstige woon- en werkgebied Waalfront moet vanaf 2010 een nieuwe, aansprekende functie krijgen. Nijmegenaren en professionals in het land wordt gevraagd om met ideeën te komen. Deze neemt de gemeente mee in de volgende fase, als zij het markante gebouw in de markt zet. Inzenden kan tot 9 mei.

Met de ideeënzoektocht, waaraan iedereen kan meedoen, wil het Nijmeegse college een breder beeld krijgen van de mogelijkheden en wensen ten aanzien van het toekomstige gebruik van de Vasim. Vanaf 2010 moet het pand een commerciële exploitatie krijgen, met een gedeeltelijk culturele invulling.

De ideeënzoektocht is vrij van opzet, en is ook bedoeld voor niet-professionals. Op deze manier wil het college Nijmegenaren en andere geïnteresseerden betrekken bij de gedachtevorming over de toekomst van het Vasim-gebouw. Omdat de wedstrijd niet bedoeld is voor het bepalen van de feitelijke invulling, worden de inzendingen niet getoetst op financiële haalbaarheid. De ideeën worden beoordeeld door een vakjury en door een publieksjury. Het publiek kan de inzendingen vanaf 12 mei bekijken tijdens een expositie in de centrale bibliotheek van Nijmegen en op de gemeentelijke website. Bezoekers kunnen daar hun stem uitbrengen. Op 25 mei vindt de prijsuitreiking plaats.

De Vasim is een oude vliegasfabriek in Nijmegen-West. Het gebouw ligt aan de rand van het Waalfront, het bedrijventerrein dat wordt omgevormd tot een woonwijk. De Vasim ligt direct langs het tracé van de toekomstige Stadsbrug. In verband met deze projecten is het gebouw in 2001 door de gemeente aangekocht. In het toekomstige Nijmegen-West zal het Vasim-gebouw een centrale positie innemen tussen de woonwijken Waalfront en Waterkwartier, de nieuwe Stadsbrug en het bedrijventerrein. Vanwege deze ligging en zijn monumentale karakter wil de gemeente dat het gebouw behouden blijft en een aansprekende invulling krijgt. Vanwege de unieke kwaliteiten van het gebouw denkt het college aan een functie met een uitstraling op landelijk niveau. Het gebouw moet in de toekomst ook een grote aantrekkingskracht op het publiek gaan uitoefenen.

Noot voor de pers: Op woensdag 26 maart vindt een rondleiding in de Vasim plaats voor de pers. Als u hieraan wilt deelnemen, kunt u zich aanmelden bij de afdeling persvoorlichting via telefoonnummer 024-329 2380. Bij aanmelding ontvangt u meer informatie over het tijdstip en programma.

Bronvermelding foto De Vasim: Deel2 ontwerpers Nijmegen

Kijk voor meer informatie op: www.nijmegen.nl/vasim