Gemeente Grave

Overleg dorpsraad Gassel

Donderdag 26 maart vindt het overleg plaats van de Dorpsraad Gassel met de inwoners van Gassel. De vergadering wordt gehouden in Gemeenschapshuis De Viersprong in Gassel en begint om 20.00 uur.

Op de agenda staan onder andere:


- presentatie van de website


- presentatie van een uitbreidingsinitiatief 'n neie weg

Verder staat het financieel verslag op de agenda, licht het bestuur de stand van zaken rondom het Raboproject toe en wordt een nieuw bestuurslid voorgesteld.

Belangstellenden zijn van harte welkom bij deze vergadering

Informatie Mevr. M. Poels-Bardoel, secretaris Dorpsraad Gassel (0486) 47 17 52.