Gemeente Echt-Susteren


Informatieavond motorcrossterrein St. Joost.

Om inwoners van St. Joost en overige belangstellenden te informeren over de oprichting van het motorcrosscircuit aan de rand van St. Joost, wordt op woensdag 26 maart een informatieavond georganiseerd. De avond duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur en wordt gehouden in het gemeenschapshuis aan de Caulitenstraat 6a in St. Joost.

Motorclub St. Joost streeft als volwaardige motorcrossclub naar het aanbieden van motorcross en hieraan gerelateerde activiteiten. Het terrein zal tussen de Rijksweg Noord 295 (Vonderen), A 73 en de dwarsweg naar het Ei van St. Joost komen te liggen. Met het aanleggen van dit circuit wordt verwacht dat de bestaande wildcross-activiteiten in de gemeente Echt-Susteren en omgeving aan banden wordt gelegd.

Tijdens de informatieavond lichten Motorclub St. Joost en de Motorsport Organisatie Nederland (MON) de beoogde verenigingsactiviteiten toe. Ook zijn de betrokken wethouder en ambtenaren van de gemeente Echt-Susteren tijdens deze informatieavond aanwezig om informatie te geven over het bestemmingsplan, milieuvergunning en realisatie.