Provincie Overijssel

Minister Verburg brengt bezoek aan IJsseldelta

Woensdag 26 maart brengt minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een bezoek aan de IJsseldelta. Deze dag maakt de minister met verschillende aspecten van het Nationaal landschap IJsseldelta en IJsseldelta-Zuid nader kennis.

De nadruk van haar bezoek ligt op de kansen voor de landbouw en de natuur. Ook wordt een aantal resultaten van het project Streek eigen Huis en Erf aan de minister getoond.

Het werkbezoek bestaat uit een officiële ontvangst door burgemeester Jan Oosterhof en gedeputeerde Theo Rietkerk. Hierna staat een boottocht op het programma door het gebied IJsseldelta. Aan bod komen onder andere de agrarische structuurversterking, de weidevogelcompensatie en de natuurontwikkeling. Wethouder Bert Boerman en gedeputeerde Theo Rietkerk lichten gezamenlijk de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid toe.

Het middagprogramma staat geheel in het teken van het Nationaal Landschap IJsseldelta. De minister laat zich voorlichten over het project Eigen Huis en Erf. Samen met de schoolkinderen van de Ds Johan van der Wendeschool op Kampereiland planten minister Verburg, gedeputeerde Theo Rietkerk en wethouder Harry de Goede pruimenbomen. Het middagprogramma wordt afgesloten met een bezoek aan een particulier erf, om het project Eigen Huis en Erf in de praktijk te kunnen zien. In het project `Streekeigen huis en erf IJsseldelta' krijgen bewoners van de IJsseldelta de kans om met deskundig advies en subsidie hun erf of boerderij op te knappen.