Gemeente Hoogeveen

20 maart 2008

Afzender: College van B&W

Basisscholen weer op pad voor schoonmaakdag

Woensdag 26 maart gaan leerlingen van basisscholen in de gemeente Hoogeveen weer de straat op om hun directe leefomgeving van zwerfvuil te ontdoen. Er zijn acht basisscholen en ruim 250 kinderen betrokken bij de schoonmaakactie, die al weer zijn 39ste editie beleeft.

De kinderen gaan in kleine groepjes op pad, onder begeleiding van een leerkracht, een ouder of een gemeentelijk medewerker van wijkbeheer. De gemeente zorgt voor handschoenen en vuilniszakken.

Kuub afval

De meeste groepen blijven in de buurt van de school. De wijk rondom de school wordt verdeeld en ieder groepje neemt een deel voor zijn rekening. Per school halen de leerlingen gemiddeld wel een kuub afval op. Het zwerfvuil komt in een grote hoop op het schoolplein te liggen, zodat iedereen het resultaat kan zien van de schoonmaakactie. Nog dezelfde dag wordt het vuil afgevoerd door Buurtbeheer.

De kinderen krijgen allemaal als dank voor de moeite een presentje van de gemeente. Ook is er na afloop wat te drinken voor de vermoeide vuilophalers.

De scholen die dit keer meedoen zijn:


* PCBS De Weidebloem te Hoogeveen

* OBS Het Spectrum, locatie Brede School Zuiderbreedte te Hoogeveen
* OBS De Schuthoek, te Hoogeveen

* OBS Het Rastholt te Hoogeveen

* PCBS De Palm, te Elim

* PCBS De Hoeksteen, te Nieuwlande

* OBS De Posthoorn, te Pesse

* OBS Het Hoeltien, locatie Oostenbrink te Hollandscheveld