Vrije Universiteit Amsterdam

Persbericht

Hagit Amirav: onderzoek naar vroeg-christelijke kerkvaders Vrije Universiteit benoemt ERC-winnares

De Vrije Universiteit heeft de excellente jonge onderzoeker dr. Hagit Amirav aangetrokken als universitair docent. Zij heeft voor vijf jaar een prestigieuze starterssubsidie verkregen van de European Research Council (ERC) voor het opzetten van een eigen onderzoekslijn. Zij gaat onderzoek doen naar de wijze waarop vroeg- christelijke kerkvaders het Oude Testament gebruikten om in het multiculturele Romeinse Rijk een specifieke christelijke identiteit te ontwerpen

Dr. Amirav studeerde klassieke talen en geschiedenis in Tel Aviv, Toronto en Oxford, waar ze bij prof. Dame Averil Cameron promoveerde op een onderzoek naar retoriek en traditie bij Johannes Chrysostomos. Tot voor kort was zij als postdoc verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Kampen. De ERC-subsidie biedt naast dr. Amirav ruimte voor de aanstelling van een postdoc onderzoeker. Naar aanvullende fondsen voor de aanstelling van een promovendus in het project wordt nog gezocht.

Het onderzoekproject van dr. Amirav krijgt onderdak bij de Sectie Kerkgeschiedenis en zal een belangrijke versterking vormen voor het patristisch onderzoek van de Faculteit.

26 maart wordt Hagit Amirav samen met de 17 andere Nederlandse winnaars van de ERC-starter subsidies, waaronder vijf VU-onderzoekers, tijdens een feestelijke bijeenkomst bij de KNAW gehuldigd door minister Plasterk.