Gemeente Rotterdam

Ter voorbereiding op de besprekingen van de Cultuurplanperiode 2009-2012 in de commissie en de gemeenteraad houdt de commissie Jeugd, Onderwijs en Cultuur een externe oriëntatie op woensdag 26 maart 2008 in de Stadsschouwburg.

De commissie krijgt eerst uitleg over het ontstaan en de werking van de Cultuurplansystematiek. Aansluitend volgt een gesprek met vier directeuren van Rotterdamse Kunstinstellingen. Het programma is besloten. Na afloop van de externe oriëntatie, vanaf 16.00 uur, is er de mogelijkheid om commissieleden vragen te stellen.

Bron: Griffie, 20-03-2008