Ministerie van Economische Zaken


Agenda publieke optredens minister Van der Hoeven en staatssecretaris
Heemskerk van het ministerie van Economische Zaken (24 tot en met 30 maart)


21-03-2008 | persbericht | onderwerp: Minister, Staatssecretaris


Minister Van der Hoeven


Woensdag 26 en donderdag 27 maart

Bezoek aan Turkije (Ankara), gericht op nauwere economische
samenwerking. Besprekingen over toetredingsproces van Turkije tot de
EU, energiesamenwerking en bilaterale handel en investeringen.


Staatssecretaris Heemskerk


Woensdag 26 maart

13.30-14:30

Prijsuitreiking door staatssecretaris Heemskerk en minister Rouvoet
van de prijsvraag Maatschappelijke sectoren & ICT. Prijzen worden
uitgereikt aan slimme ICT-projecten op het terrein van jeugd & gezin
en gaming & veiligheid. De afgelopen maanden konden publieke en
private organisaties via een prijsvraag veelbelovende maatschappelijke
ICT-projecten indienen. Locatie: Koninklijke Schouwburg te Den Haag.


Donderdag 27 maart

10:00-10:45

Speech staatssecretaris Heemskerk over o.a. electronisch factureren en
beter benutten van ICT bij het seminar e-facturatie van Media Plaza.
Locatie: Media Plaza te Utrecht.


12.30-14:00

Algemeen overleg in de Tweede Kamer over ACTAL en administratieve
lasten.


14:00-16:00

Algemeen overleg in de Tweede Kamer over de postwet.


Meer informatie:

Voor meer informatie zijn de gegevens van de persvoorlichters te
vinden http://www.pers.ez.nl/. Tijdens kantooruren kunt u contact
opnemen met het secretariaat van de Directie Communicatie: (070) 379
6442.