Productschap Diervoeder

21/03/2008

Bestuursvergadering Productschap Diervoeder

Op woensdag 26 maart a.s. om 13.00 uur vergadert het PDV-bestuur.

De agenda met bijbehorende bijlagen staan op de PDV-website, onder Organisatie/Bestuur. De vergadering wordt gehouden in:

HPA-gebouw
Stadhoudersplantsoen 12
2517 JL Den Haag

Pers en andere belangstellenden kunnen de vergadering vanaf de publieke tribune volgen. Voor vragen en/of opmerkingen over de agenda of een bijlage, kunt u gebruik maken van het contactformulier op onze website. Voor persvragen kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van het HPA, via 070 - 370 83 08, of communicatie@hpa.agro.nl .