RVD/Kon.Huis nr. 61: Prins van Oranje - Tunis

Rijksvoorlichtingsdienst
Persbericht

Toespraak prins van oranje bij first african water week in tunis

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje houdt woensdag 26 maart in Tunis als voorzitter van de Adviesraad voor Water en Sanitatie van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties een toespraak tijdens de opening van de First African Water Week. Het evenement wordt georganiseerd door de African Ministers' Council on Water (AMCOW) en de African Development Bank (AfDB). Thema van de bijeenkomst is 'Accelerating Water Security for Socio-Economic Development of Africa'.

De belangrijkste doelstelling van de African Water Week is een forum te creëren waar professionals van de Afrikaanse watersector, belanghebbenden en ontwikkelingspartners (donoren) kunnen discussiëren over de mogelijkheden en uitdagingen van duurzaam waterbeheer en management in Afrika. Het bereiken van zekerheid over de beschikbaarheid en aanwending van water voor een sociale en economische ontwikkeling van Afrika staat hierbij centraal.

Daarnaast zal worden getracht een duidelijk beleid, strategieën en acties te formuleren om de ontwikkeling van de beschikbare watervoorraden en het duurzame beheer daarvan te versnellen.

Noot voor redacties (