Vrije Universiteit Amsterdam

Persbericht
20-03-2008

Lastige gasten

Debat over de aanpak van overlast op straat

Woensdag 26 maart organiseren het Centrum voor Politie- en Veiligheidswetenschappen (CPVW) en VU podium een middag over problemen in de openbare ruimte.

Als gebruiker van de openbare ruimte ben je eigenlijk altijd te gast. Je kunt die ruimte dus ook niet claimen als jouw eigendom. Wie de verhalen over gevoelens van onveiligheid en overlast op straat in de media enigszins volgt, begrijpt dat niet iedereen zich in de openbare ruimte te gast voelt. Dat geldt voor zowel daders als slachtoffers. Verbetering van de situatie op straat is dan ook van groot belang voor het algehele gevoel van veiligheid in onze maatschappij.

Hoe de openbare ruimte wordt gezien en gebruikt, wordt tijdens deze bijeenkomst onder andere belicht vanuit het project To serve and to protect in Amsterdam-Slotervaart. In dit hands-on project wordt de nadruk gelegd op zichtbare aanwezigheid van uitvoerders op straat. Stadsdeel Slotervaart omschrijft ze als stevige mannen die de jongeren ook daadwerkelijk op straat aanspreken op hun foute gedrag . Het gaat er daarbij om het gat tussen jongerenwerkers en hulpverleners enerzijds en politie en justitie anderzijds te dichten.

Aan deze middag wordt meegewerkt door onderzoeker Bas van Stokkom (Radboud Universiteit), stedelijk projectleider Aanpak Jeugdcriminaliteit en Jeugdoverlast Kees Loef (Gemeente Amsterdam) en docent en onderzoeker Ronald van Steden (VU). Voorzitter is Hans Boutellier (bijzonder hoogleraar Veiligheid en Burgerschap, VU).