BVPP zet zich landelijk in voor medewerkers Postkantoren

25/03/2008 14:17

BVPP

Op woensdag 26 maart houdt de BVPP in samenwerking met de ABVAKABO/ FNV en de CNV Publieke Zaak een landelijke actiedag als gevolg van de aankondiging om de 250 Postkantoren te sluiten. De BVPP wil met deze dag de aandacht vestigen op de gevolgen voor de medewerkers door een landelijk werkoverleg te houden. Verder bezoekt de BVPP samen met de andere twee bonden drie grote Postkantoorfilialen om de stem van de medewerkers meer kracht bij te zetten.

Landelijk werkoverleg
Op 26 maart houden alle Postkantoren een werkoverleg. De meeste vestigingen zullen om 08:30 uur beginnen met het werkoverleg en wanneer het werkoverleg uitloopt, kunnen vestigingen later open gaan. Wanneer dat het geval is, kunnen vestigingen dit kenbaar maken door een poster op de deur voor te hangen. Hierop wordt aangegeven wanneer de vestiging vervolgens weer open gaat.

Tijdens dit werkoverleg kunnen medewerkers aan de hand van een aantal stellingen hun mening geven over onderwerpen die betrekking hebben op de samenstelling van het Sociaal Plan. De uitkomsten van het werkoverleg zal de BVPP ook gebruiken bij het insteken van de onderhandelingen met ING en TNT.

Bezoek vestigingen
Naast het landelijk werkoverleg zal de BVPP samen met de overige bonden een bustour maken langs een drietal grote vestigingen van Postkantoren. De vestigingen die hierbij worden bezocht zijn Rotterdam Zuidplein, Utrecht Hojel en Amsterdam Zuid-Oost. De BVPP wil met deze bustour de stem van de medewerkers meer kracht bijzetten en daarnaast wil de BVPP meer aandacht vestigen op de medewerkersproblematiek.

De BVPP wil op deze manier een vuist maken naar TNT en ING. Als BVPP maken wij ons sterk voor de medewerkers en willen wij als BVPP ervoor zorgdragen dat de belangen van de medewerkers van Postkantoren worden behartigt.

http://www.bvpp.nl