Gemeente Enschede

Politie en Gemeente starten actie tegen aanhangers, caravans e.d. in stadsdeel Oost.

Woensdag 26 maart start de politie samen met de gemeente een handhavingactie voor het langdurig parkeren van aanhangers, caravans en dergelijke in stadsdeel Oost. Stadsdeelwethouder Jelmer van der Zee zal bij deze actie aanwezig zijn en samen met de politie stickers plakken op de aanhangers. Ook de milieupolitie is bij de actie betrokken.

Veel bewoners in de wijken in stadsdeel Oost ergeren zich aan aanhangers, vouwwagens, caravans en dergelijke. Ze geven geen fraai aanzicht in de buurt. Bovendien is er op veel plekken maar een beperkt aantal parkeerplaatsen; die zijn dus zeker niet bestemd voor aanhangwagens en caravans.

Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Enschede is het verboden om een aanhangwagen, caravan of ander dergelijk voertuig langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg te laten staan. Zowel de politie als de milieupolitie spelen een rol bij de handhaving. Voor zover er sprake is van parkeeroverlast zal de politie optreden, voor zover er sprake is van wrakken of ontsierende lading treedt de milieupolitie op.

Eigenaren van aanhangers hebben drie dagen voor de actie een brief van de politie gekregen met het verzoek de aanhangers weg te halen. Indien de aanhangwagen, caravan en dergelijke woensdag nog wordt aangetroffen, staat deze dus meer dan drie dagen in de openbare ruimte. In zo'n geval zal de politie een boete van EUR 50,00 uitschrijven en de aanhanger stickeren. Op deze sticker staat aangegeven dat de aanhanger binnen 14 dagen verwijderd moet zijn anders wordt deze weggesleept. De sleep- en stallingkosten zijn dan voor de eigenaar.

Deze actie is de start van een strengere handhaving, om het langdurig parkeren van aanhangers, caravans en dergelijke tegen te gaan.

25 maart 2008