ABVAKABO FNV

Onderhandelaarsakkoord voor dierenartsassistenten

Half maart heeft ABAVAKBO FNV samen met CNV Publieke Zaak een onderhandelaarsakkoord bereikt voor dierenartsassistenten. Twee punten stonden hoog op de agenda. Allereerst een goede pensioenregeling. Met terugwerkende kracht kunnen dierenartspraktijken vanaf 1 januari 2008 op vrijwillige basis deelnemen aan een pensioenregeling van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Vanaf 2009 gaan alle georganiseerde werkgevers meedoen.
Als tweedestond een nieuw en modern functie-loongebouw op de agenda. Dit loongebouw wordt in 2010 ingevoerd. In de cao 2008-2009 worden nu al wel drie functieomschrijvingen opgenomen (Dierenartsassistente A, B en C) uit het nieuwe loongebouw opgenomen. Daarnaast komt er een beoordelingssysteem.

Lees de nieuwsbrief met verdere toelichting op het akkoord. Het volledige akkoord staat begin april op de website.

Ledenbijeenkomst
Samen met CNV Publieke Zaak organiseert ABVAKABO FNV een ledenbijeenkomst. Laat ook horen wat je vindt van het onderhandelaarsakkoord.

Datum: donderdag 10 april
Tijd: 19.00uur
Locatie: Kantoor ABVAKABO FNV in Utrecht
Adres: Oudenoord 170, Utrecht

Aanmelden graag via e-mail: . Vermeld je naam,
adres-postcode-woonplaats en of je soep/broodjes wilt.