Gemeente Den Haag

Onderzoek naar ADO Den Haag door onafhankelijke commissie

Het College van B&W kiest voor een breed opgezet onderzoek dat ingaat op de rol die de gemeente, ADO Den Haag en de Stichting Stadion Ontwikkeling speelden om de voetbalclub op een hoger niveau te tillen.

Vanaf 1999 is door club en gemeentebestuur ingezet op een betere toekomst voor ADO Den Haag. De realisering van een nieuw stadion in het Forepark vloeide daar uit voort.

Wethouder Sander Dekker (Onderwijs, Jeugd en Sport): Het college hecht er sterk aan dat een onafhankelijke commissie zich buigt over besluitvorming en uitvoering van deze plannen. De gemeente, ADO Den Haag en de Stichting Stadion Ontwikkeling kunnen daar hun voordeel mee doen.

Onderzoeksopdracht
Het onderzoek moet het besluitvormingsproces over de bouw van het nieuwe stadion beschrijven en beoordelen. Ook wordt de commissie gevraagd aan te geven hoe uitvoering is gegeven aan de plannen. Het College van B&W vraagt verder aanbevelingen te doen voor de meest wenselijke relatie tussen gemeente, de Stichting Stadion Ontwikkeling en ADO Den Haag. De onderzoekscommissie wordt gevraagd in september 2008 rapport uit te brengen.

Samenstelling onderzoekscommissie
Oud-minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Klaas de Vries is bereid gevonden de onderzoekscommissie te leiden. Verder nemen P. Vogelzang (o.a. oud-korpschef regiopolitie Utrecht en oud-directeur betaald voetbal KNVB) en professor dr. J.A. de Bruin (hoogleraar bestuurskunde aan de Technische Universiteit Delft) zitting in de commissie.