Gemeente Deventer

Vermindering regeldruk

De overheid ontwerpt en handhaaft regels om het maatschappelijk verkeer soepel te laten verlopen. Ook economische activiteiten zijn gebaat bij regelgeving. We moeten alleen voorkomen dat regels onnodig ingewikkeld zijn, dat het doel onduidelijk is en de uitvoeringslasten van regels het realiseren van ambities van burgers en ondernemers afremmen.

De gemeente Deventer wil de regeldruk voor burgers en bedrijven daarom merkbaar verminderen. De ergernissen van burgers en problemen van ondernemers zijn voor het college van burgemeester en wethouder uitgangspunt. In sommige gevallen biedt het aanpassen van de regelgeving de oplossing. In andere gevallen moet de uitvoerbaarheid van de regels of de gemeentelijke dienstverlening worden verbeterd.

Het `Uitvoeringskader ter voorkoming en vermindering van de regeldruk' vormt de basis voor de aanpak van de vermindering van de regeldruk voor burgers en bedrijven in de gemeente Deventer.
* Download: 'Beleid zonder regels, regelen met beleid, een uitvoeringskader ter voorkoming en vermindering van regeldruk (februari 2008)'

Publicatiedatum: 26-3-2008
verkeersbord rotonde
kruising van wegen

© 2004 Gemeente Deventer Laatste wijziging woensdag 26 maart 2008