Gemeente Schiedam


Maart

Bibliotheek onderzoekt niet-leden


26 maart 2008

Bibliotheek Waterweg heeft onderzocht waarom Schiedammers géén lid zijn van de bibliotheek. Het blijkt dat jongeren het lidmaatschap te duur vinden of boeken en cds liever van anderen lenen. Dat geldt ook voor de middengroepen, die bovendien liever boeken en dergelijke kopen. Ouderen zeggen vaker dan anderen geen behoefte te hebben aan het lidmaatschap, onder meer omdat ze boeken onhygiënisch vinden.

Overigens mag de Bibliotheek Waterweg helemaal niet klagen als het gaat om belangstelling. Een groot deel van de Schiedamse huishoudens zon één op de drie is lid van de openbare bibliotheek. De bibliotheekvestigingen trekken jaarlijks bijna 300.000 bezoekers. Momenteel blijft het aantal leden vrij constant en neemt het bezoek om andere redenen toe. Het is nog niet algemeen bekend dat men voor een bezoek aan de bibliotheek geen lid hoeft te zijn. Iedereen kan er een boek of een krant lezen, internetten, gebruik maken van het leescafé of een activiteit meemaken.

Ruim een kwart van de Schiedammers die geen lid zijn van de bibliotheek, is er de afgelopen maanden toch wel eens geweest. De meeste mensen kwamen voor het lezen van een krant of tijdschrift, het begeleiden van kinderen of het bezoeken van een tentoonstelling. De vraag hoe mensen verleid kunnen worden om toch een lidmaatschap aan te schaffen, leverde de volgende antwoorden op. De belangrijkste manier is het gratis maken van het abonnement. Voor méér dan de helft van de ondervraagden is dit een aantrekkelijke optie.

Ook een ruime meerderheid vindt het aantrekkelijk om via de bibliotheek gratis gebruik te maken van websites als die van de Consumentenbond of te profiteren van korting op musea, theater, enz.

Het resultaat van het onderzoek zal worden gebruikt bij de ontwikkeling van het beleid voor de komende jaren. De deelnemers aan de schriftelijke enquête (voor zover met naam en adres bekend) ontvangen dezer dagen een beknopte versie van het onderzoeksresultaat. De winnaars van een waardebon krijgen hierover afzonderlijk bericht.