Gemeente Wijk bij Duurstede

Vervanging verkeersregelinstallatie Zandweg

De verkeerslichten op de Zandweg zijn aan vervanging toe. De automaat is nu ruim 15 jaar oud en is technisch aan vernieuwing toe. Het college van burgemeester en wethouders heeft geld voor de vervanging beschikbaar gesteld. De bedoeling is dat die vervanging dit jaar nog gaat gebeuren.

Naast vernieuwing ook veranderingen
Het voornemen is om bij de vervanging van de verkeerslichten ook direct enkele veranderingen door te voeren.

· Nu liggen er zebrapaden op de fietspaden en staan daar ook verkeerslichtenlichten. Sinds 1999 is, in het kader van Duurzaam Veilig, de bromfiets van het fietspad naar de weg gegaan. Het regelen van de oversteek over het fietspad is daarom in principe niet meer nodig. Omdat op dit moment de fietspaden wel meegeregeld worden, staat er ook een paal met een drukknop op het trottoir. Het komt voor dat langslopende jeugd op de knop drukt een daarmee de regeling inschakelt zonder over te steken. Automobilisten staan dan voor niets te wachten voor een rood licht. Ook dit kan voorkomen worden door de fietsoversteken niet meer mee te regelen.

· Op dit moment krijgt de voetganger rood licht, wanneer het overige verkeer groen heeft. Dat betekent formeel dat een overstekende voetganger, ook bij weinig autoverkeer, altijd de installatie moet inschakelen en pas mag oversteken bij groen licht. Toch komt het veelvuldig voor dat voetgangers door het rode licht oversteken. Op zich is oversteken buiten de spitsen zonder gebruik te maken van de verkeerslichten geen probleem voor jongeren en mensen die goed ter been zijn. In de huidige situatie betekent dit echter, dat men dan in overtreding is. Het is daarom het voornemen het rode licht te vervangen door een geel knipperende driehoek.

· Verder zal gekeken worden naar het gebruiksgemak van de oversteek voor mensen met een functiebeperking en moeders met kinderwagens. Hierbij worden de sluishekjes verwijderd, die nu op de tussenbermen staan.

Heeft u vragen?
Als u vragen heeft over de bovenstaande maatregelen of als u uw opmerkingen hierover kwijt wilt, dan kun kunt u contact opnemen met dhr. Maarten Kylstra van de afdeling SBP, via tel. 595595 of via email: mkylstra@wijkbijduurstede.nl