Gemeente Geldermalsen

Thema avond Sport

26 maart 2008 - Loop je warm voor sport in Geldermalsen. Dinsdag 18 maart bezochten ruim 50 mensen de thema-avond Sport, georganiseerd door de commissie Samenleving. Politiek en sportverenigingen waren goed vertegenwoordigd. Daarnaast waren er diverse andere partijen zoals het onderwijs, het steunpunt vrijwilligers en de Gelderse sportfederatie om mee te praten over de mogelijkheden van sport.

Met sport kan veel: sportief bezig zijn, wedstrijden winnen, saamhorigheidsgevoel versterken, gezondheid verbeteren, plezier hebben enzovoort. De gemeente Geldermalsen werkt aan nieuw sportbeleid. De invulling van de avond was verdeeld over twee wedstrijdhelften met vooraf een warming-up. Ook in de pauze werd een sportief element in praktijk gebracht en verzorgde Sport & fitness Geldermalsen een kennismaking met Pilates.

Verdeeld in twee partijen
De in twee partijen verdeelde aanwezigen namen in de eerste helft ieder een deel van de voorlopige lijst van knelpunten door. Een deel van de knelpunten werd onderschreven en een deel werd genuanceerd . Ook werden er andere knelpunten benoemd. In de tweede helft werd een eerste prioriteitstelling in de knelpunten aangegeven.

Voorlopige knelpunten

* Sport en bewegen worden nu te weinig als middel ingezet om ook doelen te bereiken op het gebied van gezondheid, sociale samenhang, jeugdbeleid, seniorenbeleid, integratie, vrijwilligersbeleid en normen & waarden.

* Samenwerking tussen onderwijs en sportverenigingen gebeurt incidenteel.

* Verenigingen kampen met een tekort aan vrijwilligers waardoor sportverenigingen niet toekomen aan toekomstontwikkeling.
* Gemeente /Geldermalsen heeft te weinig gegevens over behoeften en waardering van binnensport accommodaties, sportsubsidiebeleid, sporten voor mensen met een beperking en ongeorganiseerd sporten en bewegen.

* Er zijn te weinig accommodaties, ruimten en aandacht voor de jeugd om te gaan en te blijven sporten.

* Er is te weinig kwaliteit in het bewegingsonderwijs op basisscholen

Commissie Samenleving evalueert
De avond sloot met het gezamenlijk benoemen van een aantal kernwoorden, die de basis voor de visie kunnen vormen. Maandag 31 maart evalueert de commissie Samenleving de aanpak en opbrengst van deze avond tijdens haar commissievergadering. De vergadering begint om 20.00 uur en is in het gemeentehuis. Inwoners zijn welkom. Een en ander resulteert uiteindelijk in een kadernotitie.