Gemeente Roermond

Strijd tegen de eikenprocessierups

Eikenprocessierups Al jarenlang zorgt de eikenprocessierups in de zomermaanden voor veel overlast. De brandharen van deze rups veroorzaken bij veel mensen namelijk uitslag, jeuk en irritatie aan luchtwegen en ogen. Om deze problemen de komende zomer te beperken, start de gemeente in april met de bestrijding van de eikenprocessierups. De gemeente bestrijdt de rups met een biologisch middel. Slechts in incidentele gevallen zal nog worden gebrand. De periode waarin de rups kan worden bestreden is relatief kort. De rups kan worden bestreden zodra de eiken bladeren beginnen te vormen. In samenwerking met 8 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten wordt het juiste startmoment bepaald en de rups gezamenlijk bestreden.

Voordelen

In 2006 en 2007 is in Roermond en diverse andere gemeenten de eikenprocessierups al biologisch bestreden. De ervaringen met dit middel zijn goed. Door de preventieve werking blijft overlast voor mensen achterwege. Ook is het werken met dit product voor de betreffende medewerker aangenamer dan werken volgens traditionele methodes zoals zuigen of branden.

Ongevaarlijk voor mens en dier

De gemeente heeft de bestrijdingsplekken in kaart gebracht, zodat kan worden bepaald waar
en wanneer spuiten noodzakelijk is. Het biologisch middel is een bacteriepreparaat dat
absoluut ongevaarlijk is voor mens en dier. Ook voor vogels is het middel niet gevaarlijk.

Contact

Voor vragen of meldingen kunt u contact opnemen met Wim Smeets, coördinator bestrijding eikenprocessierups van de Gemeente Roermond: (0475) 359 209.

Publicatiedatum: 26-3-2008 Bijgewerkt: 26-3-2008