Gemeente Eindhoven

Vergunningen, aanvragen
Ontwerpbesluiten

Van 27 maart 2008 tot en met 7 mei 2008 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein
1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het KlantenContactCentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de ontwerpbesluiten behorende bij de plannen tot het: ⢠verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan voor het wijzigen gebruik van voetbal en conferencing in evenementen en gelieerde activiteiten, Mathildelaan 81 (08/0303); ⢠plaatsen van 4-klassig semi-permanent schoolgebouw (twee gebouwen), Mendelssohnlaan 3 (07/1742);
⢠tijdelijk plaatsen units t.b.v. buitenschoolse opvang voor maximaal 5 jaar, Sint Adrianusstraat 64b (07/1271). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen, voor een bepaalde termijn, vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. ⢠plaatsen van een hekwerk, kruising Bisschop Bekkerslaan/kruising Malagijsweg ongenummerd (08/0149); ⢠plaatsen van een hekwerk, Meteoorstraat ongenummerd (08/0150); ⢠bouwen van een woning, Putten, kavel 02.009.00.052 (07/1438); ⢠uitbreiden van een woning, Wolvendijk 153 (07/1900); ⢠uitbreiden van een garage, Bartholomeus Diazlaan 15 (08/0005); ⢠uitbreiden van een woning d.m.v. een tuinkamer, Pastoor Dijkmansstraat 21 (07/1809).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens zienswijze naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De schriftelijke zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 990, 5600 AZ Eindhoven.

Vooruitakkoorden
Van 27 maart 2008 tot en met 7 mei 2008 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein
1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het KlantenContactCentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de vooruitakkoorden behorende bij de plannen tot het: ⢠bouwen van een geluidswal, Heihoefpad 10 (07/1601); ⢠plaatsen van een mantelzorgwoning, Hondsruglaan 138. Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen een vooruitakkoord te verlenen.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens zienswijze naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De schriftelijke zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 990, 5600 AZ Eindhoven.

Geen zienswijzen ontvangen
De onderstaande ontwerpbesluiten hebben gedurende zes weken ter visie gelegen binnen welke termijn zienswijzen naar voren konden worden gebracht. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Zaaknummer Adres/omschrijving
07/1827 Fransebaan 588, plaatsen van gevelreclame 07/1623 plangebied Putten, kavelnummer 049, bouwen van een woning 07/0199 Woenselse Markt 17, samenvoegen/verbouwen van twee winkelpanden
06/1762 Willemstraat 21, verbouwen en uitbreiden van een winkelpand
07/1317 Van Aitzemastraat 1, bouwen van een garage/berging en plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak

De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer en maakt bekend dat onderstaande aanvragen om bouw- en sloopvergunning zijn ingediend:

Ingekomen aanvragen lichte bouwvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 08/0368 Granaat-Victor Hugolaan, plaatsen van een speeltoestel 12.03.2008
08/0367 Aldendriel 65, plaatsen van een dakkapel in voorgeveldakvlak garage 12.03.2008
08/0365 Aldendriel 67, plaatsen dakkapel in voorgeveldakvlak garage 12.03.2008
08/0376 Pygmalionlaan 10, plaatsen van een terrasoverkapping 13.03.2008
08/0375 Sagittalaan 47, plaatsen van een carport 13.03.2008 08/0374 Normandiëlaan 8, uitbreiden van een woning 13.03.2008 08/0372 Baronielaan 41, uitbreiden van dakkapel 13.03.2008 08/0373 Swalmstraat 31, uitbreiden van een woning 13.03.2008 07/1879 Yweinstraat 25, uitbreiden van een woning 12.03.2008 08/0377 Bandalaan 3, plaatsen van een terrasoverkapping 13.03.2008 08/0384 Chartreslaan 8, uitbreiden van een woonkamer en garage 14.03.2008
08/0186 Jonathan Swiftlaan 12, verbouwen van een woning 14.03.2008 08/0382 Fransebaan 452, uitbreiden van een garage 14.03.2008 08/0378 Duinkerkenlaan 39, uitbreiden van een woning 14.03.2008 08/0381 Zandhaai 58, plaatsen van een terrasoverkapping 14.03.2008 08/0391 Roostenlaan 180, vergroten van een dakkapel voorzijde 17.03.2008
08/0388 Leeuweriklaan 20, verbouwen van garage tot kantoorruimte met berging (bestaand) 17.03.2008
08/0390 Picardiehof 32, uitbreiden van een woning 17.03.2008 08/0389 Rosweydepad 14, bouwen van een garage 17.03.2008 08/0397 Schouwbroekseweg 43, verbouwen en uitbreiden van een woning d.m.v. een erker 14.03.2008
08/0387 Grashoen 108, uitbreiden van een woning 14.03.2008 07/1602 Antwerpenlaan 58, vervangen vlizotrap door vaste trap en plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 14.03.2008 07/1899 Strijpsestraat 39, plaatsen van dakkapellen 14.03.2008 08/0385 Lingestraat 21, wijzigen van kozijnen en beglazing 14.03.2008

Ingekomen aanvragen reguliere bouwvergunning Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 08/0129 Wildeman 39, verbouwen van een garage in keuken 17.03.2008 08/0290 Hofstraat 85b, verbouwen en uitbreiden van een horecabedrijf 12.03.2008
08/0369 Veldmaarschalk Montgomerylaan 1, verbouwen en uitbreiden kelder hoogbouw t.b.v. kantoren/overige gebruiksfunctie 12.03.2008 07/1589 Smalle Haven 114, plaatsen van lichtreclame 12.03.2008 07/1790 Gestelsestraat 43, veranderen van magazijn 11.03.2008 08/0355 Eimerick 13 t/m 31 en 43, vernieuwen van geluidsscherm 11.03.2008
08/0356 knooppunt Leenderheide, plaatsen van een containerunit t.b.v. grondwatersanering 11.03.2008
07/1536 Speelheuvelweg 4, verbouwen van een bedrijfspand 13.03.2008
07/1996 Meerhoven, Waterrijk, kavelnummer 01.001.04.036, bouwen van een woning 13.03.2008
07/1766 Meerhoven, Waterrijk, kavel 042, bouwen van een woning 13.03.2008
08/0380 Hugo van der Goeslaan 1, bouwen van een gebouw t.b.v. uitbreiding motoren testcellen 14.03.2008
07/1819 Sint Jorislaan 70, veranderen van kantoor naar woning 14.03.2008
08/0264 Catharinastraat 62/64, verbouwen van een bovenwoning 13.03.2008
08/0383 Orionstraat 1f, bouwen van een zwembad 14.03.2008 08/0249 Doelenstraat 33, verbouwen en uitbreiden van een woning d.m.v. een dakopbouw 17.03.2008
08/0137 Fazantlaan 27, Nachtegaallaan 3 en 5, renoveren en verbouwen van een kantoorpand in kantoorpand en tijdelijke bewoning 17.03.2008
07/1617 Meerhoven, Waterrijk, kavel 025, bouwen van een woning 14.03.2008

Ingekomen aanvraag monumentenvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst MO08/0008 Parklaan 54, verbouwen van een kantoorvilla 12.03.2008

Ingekomen sloopaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst SL08/0033 Hugo van der Goeslaan 1, slopen van asbesthoudende gevel en binnenwanden 11.03.2008
SL08/0032 Oude Torenstraat 10, slopen van een loods 11.03.2008 SL08/0011 Antoon Coolenlaan 1, gedeeltelijk slopen van voormalig horecagebouw van de âTongelreepâ t.b.v. een sportgezondheidscentrum 14.03.2008

De ingekomen aanvragen bouw- en sloopvergunning zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

---

Vergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Verleende lichte bouwvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending 08/0068 Kneppelhoutstraat 3, plaatsen van een dakkapel 13.03.2008 07/1804 Vesaliuslaan 16, uitbreiden van een woning 13.03.2008 08/0169 Pieter Borpad 16, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 13.03.2008
07/1646 Johan Vestersstraat 31, verbouwen en uitbreiden van een woning 13.03.2008
07/1317 Van Aitzemastraat 1, bouwen van een garage/berging en plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 18.03.2008 07/1309 Strijpsestraat 60, verbouwen en uitbreiden van een woning t.b.v. een erker 18.03.2008
08/0183 Generaal Boreelpad 23, uitbreiden van een berging 18.03.2008

Rectificatie
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending 03/0660 tussen Floralaan West en Leenderweg Stratum, sectie D nummer 6472 is abusievelijk gepubliceerd als tussen Floralaan West en Leenderweg (ongenummerd), plaatsen van een mast t.b.v. mobiele telecommunicatie 10.03.2008

Verleende reguliere bouwvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending 07/1963 Het Schakelplein 26, verbouwen achtergevel van bedrijfspand 13.03.2008
07/1848 Kruisstraat 180-182, plaatsen van lichtreclame 13.03.2008 07/1869 Nieuwstraat 6-8, plaatsen van lichtreclame 13.03.2008 07/1870 Kerkstraat 46, plaatsen van lichtreclame 13.03.2008 07/0101 Vondellaan 9a, bouwen van een woning 14.03.2008 08/0172 ât Hofke 89, plaatsen (legalisatie) van dakkapellen en renoveren van een dak 14.03.2008
07/1975 Beukenlaan 40a, plaatsen neonreclame en raambelettering 14.03.2008
07/1853 Beukenlaan 60, plaatsen van lichtreclame 14.03.2008 07/1208 Marius Ouborglaan 5, plaatsen van drie dakkapellen 14.03.2008
07/1431 Eratolaan 27, uitbreiden van een woning m.b.t. de eerste verdieping 14.03.2008
07/1972 Gladiolusstraat 3a, verbouwen bovenwoning in twee studioâs 14.03.2008
08/0052 Fabritiuslaan 1 t/m 47 oneven en Van Renesseweg 2 t/m 48 even, plaatsen van negen caravans 14.03.2008 07/1993 Mercuriuslaan, Neptunusweg en Plutostraat e.o., renoveren van daken van 102 woningen 14.03.2008
08/0205 Grassavanne 5, wijzigen pui t.b.v. giromaat en plaatsen lichtreclame 18.03.2008
07/1827 Fransebaan 588, plaatsen van gevelreclame 18.03.2008 07/1647 Grasduin 3, bouwen van een woning 18.03.2008 08/0316 Hippocrateslaan 13, vernieuwen dakbedekking 18.03.2008

Verleende reguliere bouwvergunning tweede fase Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending 06/1587 Gestelsestraat 258, bouwen van een kantoorpand 14.03.2008

Van rechtswege verleende lichte bouwvergunningen Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending 07/1936 Pijlweg 2, plaatsen van een erfafscheiding 14.03.2008 07/1950 Piuslaan 129, uitbreiden van een tuinkamer 14.03.2008 06/1786 Felix Timmermanslaan 9, uitbreiden van een woning 14.03.2008

Geweigerde lichte bouwvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending 08/0130 Grashoen 102, uitbreiden van een woning 13.03.2008 08/0211 Fluwijnstraat 3, verbouwen van een woning 13.03.2008 07/1911 Jonathan Swiftlaan 7, uitbreiden van een woning 18.03.2008 08/0237 Visserstraat 20, plaatsen van twee dakkapellen 18.03.2008 07/1759 Agamemnonlaan 22, vergroten van een garage/berging 18.03.2008

Geweigerde reguliere bouwvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending 07/1859 Staringstraat 31, plaatsen van een terrasoverkapping 14.03.2008

Geen lichte bouwvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending 08/0339 Woenselse Markt 11, verbouwen van de voorgevel 14.03.2008 07/1455 Meerhoven, Waterrijk, sector 6a, bouwen van negen optionele garages en een carport 18.03.2008

Niet in behandeling genomen aanvraag lichte bouwvergunning Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending 08/0110 Cornelis Bloemaertstraat 18, plaatsen van een overkapping 18.03.2008

Niet in behandeling genomen aanvragen reguliere bouwvergunning Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending 08/0090 Poggenbeekstraat 7a, uitbreiden van een woning m.b.t. entree 14.03.2008
07/1297 Leenderweg 295-297, verbouwen en uitbreiden van een horecapand en bovenwoning in acht appartementen 18.03.2008 05/1748 Hoogstraat 183, wijzigen bouwvergunning voor het verbouwen/uitbreiden studentenhuisvesting in een kantoor met vier appartementen 18.03.2008
07/1755 Meerhoven, Waterrijk, kavel 05.001.04.008, bouwen van een woning 18.03.2008

Aanhouden bouwaanvraag
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending 06/0836 Stratumseind 95-107, uitbreiden van horecagelegenheden 18.03.2008

Intrekken aanvraag reguliere bouwvergunning Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending 07/0992 Lauwerszeeweg 2-180, vernieuwen van galerijhekwerken 18.03.2008

Intrekken aanvraag reguliere bouwvergunning eerste fase Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending 07/1523 Dr Berlagelaan 5, uitbreiden van een praktijkruimte 18.03.2008

Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending SL08/0026 Achtseweg Noord 56, slopen van een kantoorpand met werkplaats 14.03.2008
SL08/0030 Zuiderzeelaan 3, gedeeltelijk slopen van een basisschool t.b.v. vervangen en vernieuwen buitengevelkozijnen 14.03.2008 SL08/0031 Keverberg 3 en 5, gedeeltelijk slopen van een schoolgebouw t.b.v. vervanging/nieuwbouw 14.03.2008

Verleende aanlegvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending 07/1254 Genneperweg (ongenummerd), aanleggen amfibieënpoel op terrein volkstuinvereniging Groen Gennep 14.03.2008

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, 4e etage (van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het KlantenContactCentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene wiens belang rechtstreeks bij de beslissing is betrokken kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager, bezwaar maken. Het bezwaarschrift, onder vermelding van het zaaknummer, dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken en Integrale Veiligheid. Naast dit bezwaarschrift kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te âs-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA âs-Hertogenbosch, eventueel een verzoek om voorlopige voorziening indienen.
---

Openbare vergaderingen
De welstandscommissie komt op onderstaande data bijeen in het gebouw van de Technische Diensten voor een openbare, voor publiek toegankelijke vergadering: 2 april, 7 mei en 4 juni 2008. Het openbare gedeelte begint om 13.30 uur en eindigt uiterlijk om 15.30 uur.

De monumentencommissie komt op onderstaande data bijeen in het gebouw van de Technische Diensten voor een openbare, voor publiek toegankelijke vergadering: 3 april, 8 mei en 5 juni 2008. Het openbare gedeelte begint om 10.00 uur en eindigt uiterlijk om 12.00 uur.

Samen werken aan uw buurt
De gemeente vindt het belangrijk om samen met u te werken aan veilige en leefbare buurten in Eindhoven. We nodigen daarom regelmatig inwoners uit om over belangrijke onderwerpen in hun buurt mee te denken.
Wilt u weten welke bijeenkomsten binnenkort plaatsvinden? Kijk op www.eindhoven.nl/stadsdelen.

---

Verkeersmaatregelen
Voorwaarschuwingsmarkeringen
Burgemeester en wethouders hebben op 11 maart 2008 besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen:
⢠het verkeersbesluit ten behoeve van het instellen van voorwaarschuwingsmarkeringen op het wegdek van de Mendelssohnlaan te nemen. Deze maatregel wordt aangegeven door het markeren van de fietsstroken nabij de drie wegversmallingen d.m.v. figuratie in witte thermoplast.
De maatregelen wordt aangegeven op bijgevoegde tekeningnummer SCH-20070719.dgn d.d. 4 januari 2008.
Het verkeersbesluit inclusief tekening ligt ter inzage in het gebouw van de Technisch Diensten (4e etage), adres en openingstijden zie colofon. Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk zes weken na heden, tegen dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:
⢠de naam en het adres van de indiener,
⢠de dagtekening,
⢠een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht,
⢠de gronden van het bezwaar.
Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Wel kan binnen dezelfde termijn een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te âs-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA âs-Hertogenbosch. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te voldoen aan dezelfde eisen die gelden voor een bezwaarschrift.

Gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen.
Het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van: ⢠J. Nefkens in de Roostenlaan ter hoogte van huisnummer 6. De bovenstaande maatregel is aangeduid op tekening nummer 2008-09; ⢠J.M. Hanssen in de Hudsonlaan ter hoogte van huisnummer 444. De bovenstaande maatregel is aangeduid op tekening nummer 2008-10.

De besluiten en de bijbehorende tekeningen liggen van 26 maart 2008 tot en met 7 mei 2008 ter inzage op kamer A.005 in het gebouw van de Technische Diensten en bij het KlantenContactCentrum in het Stadskantoor, adressen en openingstijden zie colofon. Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk zes weken na heden, tegen deze besluiten schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:
⢠de naam en het adres van de indiener,
⢠de dagtekening,
⢠een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht,
⢠de gronden van het bezwaar.
Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Wel kan binnen dezelfde termijn een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te âs-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA âs-Hertogenbosch. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te voldoen aan dezelfde eisen die gelden voor een bezwaarschrift.

---

Wet bodembescherming
Beschikking ingevolge artikel 39c
Grontmij Nederland B.V. heeft namens DAF Trucks N.V. op 25 februari 2008 bij burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven een saneringsverslag ingediend op grond van artikel 39c Wbb, met het verzoek om in te stemmen met het verslag van de bodemsanering van de locatie Hugo van der Goeslaan 1 te Eindhoven, deellocatie gebouw D40.
In de beschikking hebben burgemeester en wethouders vastgesteld: ⢠op grond van artikel 39c, lid 2 van de Wbb stemmen wij in met het saneringsverslag van de deelsanering. De deelsanering van de locatie âHugo van der Goeslaan 1 te Eindhoven, deellocatie gebouw D40â beschouwen wij als afgerond.
De aanvraag, de beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 26 maart 2008 tot en met 6 mei 2008 ter inzage bij de SRE Milieudienst, afdeling Eindhoven, adres en openingstijden zie colofon. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum waarop de beschikking is bekendgemaakt, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:
⢠naam en adres van de indiener,
⢠de dagtekening,
⢠de gronden van het bezwaar.
Degene die gebruik maakt van de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen, kan op grond van artikel 8:81 Awb bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA âs-Gravenhage, een voorlopige voorziening verzoeken indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

---

Bestemmingsplannen
Vrijstellingen
Burgemeester en wethouders van Eindhoven maken bekend dat van donderdag 3 april 2008 tot en met woensdag 14 mei 2008 voor eenieder ter inzage liggen de ontwerpvrijstellingsbesluiten en de ruimtelijke onderbouwing behorende bij:
⢠de bouw van woningen en zakelijke ruimten aan de Geldropseweg en Hoefkestraat (herontwikkeling voormalig âJoep Jansen-terreinâ); ⢠de herontwikkeling van het terrein van de voormalige Blauwververij aan de Sint Jorislaan en het aangrenzende terrein aan de Romerohof.
Het betreft hier de nieuwbouw van woningen, alsmede de herinrichting van de betrokken terreinen.
Het ontwerp-vrijstellingsbesluit en de ruimtelijke onderbouwing liggen op werkdagen tijdens openingsuren ter inzage: ⢠bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten (4e etage, informatiebalie);
⢠in het KlantenContactCentrum van het Stadskantoor. Adressen en openingstijden zie colofon.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan âEindhoven binnen de ringâ met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende genoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen dit voornemen schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, Postbus 990, 5600 AZ Eindhoven. Indien u mondeling uw zienswijze wilt kenbaar maken, kunt u voor een afspraak tijdig binnen bovengenoemde periode telefonisch contact opnemen met de behandelend ambtenaar, tel. 238 62 48.
---

Kapvergunningen
De directeur van de dienst Algemene en Publiekszaken maakt bekend, dat voor het rooien van onderstaande bomen een vergunning is verleend:

Stadsdeel Tongelre
⢠Twee bomen, Koekoeklaan 13: de bomen zijn te groot in verhouding tot de tuin/renovatie (herplant). Verzenddatum vergunning: 14 maart 2008.

Stadsdeel Woensel-Noord
⢠Zeven bomen, sportpark Woensel Vijfkamplaan i.v.m. te realiseren toeschouwersaccommodatie (herplant). Verzenddatum vergunning: 14 maart 2008.
⢠Een boom, Normandiëlaan 50 i.v.m. creëren parkeerhaven i.v.m. uitbreiding van de school (compensatie).
Verzenddatum vergunning: 19 maart 2008.

De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende zes weken, ter inzage in het KlantenContactCentrum van het Stadskantoor, adres en openingstijden zie colofon. Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de dag volgend op de verzenddatum van de betreffende vergunning, een gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders,Postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.
---

Colofon
Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven. De openbare notaâs, besluiten, tekeningen e.d., die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk KlantenContactCentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek).
Het KlantenContactCentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U kunt er terecht voor algemene informatie, vragen en meldingen over het onderhoud, de veiligheid en leefbaarheid van de stadsdelen. U bent er welkom op maandag van 9.00-17.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur. De dienst Algemene en Publiekszaken bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur. De diverse sectoren van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer zijn gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-16.00 uur.
De SRE Milieudienst is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur.
Het Informatiecentrum Meerhoven is gevestigd aan Zandkasteel 43. U bent er welkom van dinsdag t/m vrijdag van 13.00-18.00 uur en zondag van 11.00-16.00 uur.

Telefoonnummers:
⢠KlantenContactCentrum, 238 60 00
⢠Informatiebalie sector Bouw- en Woningtoezicht 238 64 46 ⢠Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 49 90 ⢠Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00
⢠Informatiecentrum Meerhoven, algemene informatie 234 80 40 ⢠Redactie Eindhoven Dichterbij 238 24 41

Eindhoven, 26 maart 2008.

---

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
route
Postadres:
Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven

Klanten-
ContactCentrum
tel. 040-238 60 00
of stuur een e-mail