Gemeente Enkhuizen

Zorgteams tegen schooluitval

In navolging van het voortgezet onderwijs, gaat ook het Horizon College een Zorg- en Adviesteam (ZAT) inzetten om het voortijdig afbreken van mbo-studies tegen te gaan. Ook op de vestiging in Westfriesland komt een Zorg- en Adviesteam. In de Zorg- en Adviesteams wordt onder andere samengewerkt door Bureau Jeugdzorg, Brijder Verslavingszorg, MEE (ondersteuning bij leven met een beperking), Algemeen maatschappelijk Werk, Kredietbank Noord West, GGD en GGZ. Ook de gemeenten doen mee. De samenwerkings-overeenkomst werd op 20 maart in Heerhugowaard door alle betrokken partijen ondertekend.

Risicoleerling
Een risicoleerling wordt door zijn vaste mentor aangemeld bij het Zorg- en Adviesteam. De situatie wordt daarna met de deelnemende deskundigen besproken en er worden begeleidingsafspraken gemaakt. Op deze manier worden de problemen van de leerlingen vanuit verschillende hoeken bekeken en kunnen alle belangrijke zaken in de begeleiding worden meegenomen.

Convenant
Het tegengaan van schooluitval is één van de speerpunten van het ministerie van OCW. In 2005/2006 verlieten 1.000 van de 14.000 leerlingen van het Horizon College voortijdig school. Het streven is om schooluitval terug te brengen met 40% in 2012. In mei zal daartoe door een convenant worden ondertekend door het ministerie van OCW en het Horizon College. In het convenant staan prestatie afspraken betreffende het terugbrengen van voortijdig schoolverlaten. Voor elke leerling op het Horizon College die niet uitvalt, ontvangt het Horizon College een bedrag van 2.000 euro per schooljaar. Postbus 11
1600 AA Enkhuizen
T 0228 - 360 100
F 0228 - 313 312
stadhuis@enkhuizen.nl