Gemeente Enkhuizen

Enkhuizen verstrekt gratis spaarlampen aan minima

De gemeente Enkhuizen verstrekt aan elk huishouden met een laag inkomen gratis spaarlampen. Zij doet dit éénmalig ter compensatie van de gestegen energielasten. De huishoudens kunnen maximaal voor 45,- aan spaarlampen bestellen bij stichting SlimLicht! voor rekening van de gemeente.

Gestegen energielasten
De energielasten zijn flink gestegen. Dit treft vooral huishoudens met een kleine beurs. De gemeente Enkhuizen wil minima met een inkomen tot 115% van het bijstandsniveau tegemoet komen en geeft deze huishoudens gratis spaarlampen. Met het gebruik van spaarlampen kan fors worden bespaard op de energierekening: gemiddeld 50,- over de levensduur van een lamp (8.000 branduren).

De actie
De actie is eenvoudig opgezet. Bij de gemeente zijn ca. 500 huishoudens bekend die hiervoor in aanmerking komen. Zij krijgen een bestelformulier en begeleidende brief thuisgestuurd. Ze kunnen voor maximaal 45,- aan spaarlampen bestellen bij stichting SlimLicht!. Daarvoor kunnen 6 tot 11 spaarlampen worden besteld. Dat levert elk huishouden uiteindelijk een besparing op van zon 300,- tot 550,-. De gemeente draagt zorg voor de kosten van de spaarlampen en SlimLicht! stuurt ze per post naar de huishoudens. Minima die niet bij de gemeente bekend zijn, kunnen de spaarlampen bij de afdeling Sociale Voorzieningen aanvragen.

Stichting SlimLicht!
SlimLicht! is een stichting zonder winstoogmerk. Zij heeft als doel om zoveel mogelijk gloeilampen in Nederland te vervangen door spaarlampen. Dit gebeurt via partnerorganisaties zoals woningcorporaties en gemeenten. Die organisaties vragen hun achterban om zoveel mogelijk gloeilampen te vervangen door spaarlampen. Het voordeel daarvan is dat huishoudens energie en dus geld besparen en daarmee direct de broeikasproblematiek bestrijden. Meer informatie over SlimLicht! is te vinden op www.slimlicht.nl. Postbus 11
1600 AA Enkhuizen
T 0228 - 360 100
F 0228 - 313 312
stadhuis@enkhuizen.nl